Nye tall fra Dødsårsaksregisteret for mars-mai 2020

- Dødsårsaksregisteret publiserer foreløpig statistikk og statistikk kun for utvalgte måneder under Covid-19 pandemien i Norge.  Det viser at i perioden mars til og med mai 2020 er det til nå registrert 140 selvmord, tilsvarende en rate på 2,8 per 100.000 (tabell 1), noe som er lavere enn for de andre årene i samme perioden, men fortsatt innenfor hva man kan forvente ut fra tilfeldig variasjon. Tallene kan stige ved utgangen av året med vanlig dekningsgrad og når resultater fra flere obduksjoner foreligger, skriver professor Ping Qin i denne kommentaren til de siste tallene.

Bildet kan inneholde: gardin, vindusbehandling, hvit, fotografi, interiørdesign.

Det er for tidlig å si noe om det reelt sett har vært færre selvmord i denne perioden, men det er ingen indikasjon på at det har vært flere selvmord enn tidligere år i pandemiens første tre måneder.

Dette er en god nyhet, men ikke noen overraskelse. Omfattende krisesituasjoner kan på kort sikt føre til økt samhold og sosial integrasjon under slike vanskelige tider, slik at personer som ellers er marginalisert i større grad kan bli inkludert og få mer sosial støtte. Regjeringen implementerte en rekke krisetiltak tidlig i forløpet, disse kan ha bidratt til forebygging av psykisk belastning og mulige selvmord blant personer som ble rammet av pandemien. Mange kan også oppleve at livet i krisetider får et annet fokus, slik at tidligere vanskeligheter blir mindre presserende. Bevisstgjøring av grunnleggende behov og verdier kan være til hjelp for mange. Det er viktig og mer informativt å se hvordan tallet av selvmord utvikler seg over lengre tid. Se de nye tallene fra Folkehelseinstituttet


Tabell 1: Antall selvmord og selvmordsrater for perioden mars-mai i 2014–2018 og 2020

År

Antall selvmord

Aldersjusterte rater

per 100 000

Mars-mai 2014

158

3,2

Mars-mai 2015

144

2,9

Mars-mai 2016

155

3,1

Mars-mai 2017

162

3,2

Mars-mai 2018

206

4,1

Mars-mai 2020

140

2,8

*Foreløpige tall. Ratene må forventes å stige noe når tallene for 2020 er komplette.

Publisert 24. sep. 2020 16:23 - Sist endret 22. nov. 2020 17:40