Selvmord og rusbehandling

I perioden 2009 - 2017 var det 5157 mennesker som tok sitt eget liv i Norge. Av disse hadde 480 personer vært i kontakt med tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i sitt siste leveår. 

Bildet kan inneholde: tekst, skrift, himmel, linje, organisme.

Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling utga i januar 2020 en forskningsrapport om selvmord under og etter tverrfaglig spesialisert rusbehandling i perioden 2009 til 2017.  

Pasienter i TSB har økt risiko 

Dataene i studien viser at rundt 10 % av de som årlig begår selvmord var eller hadde vært i kontakt med TSB det siste året. 

- Det har vært et stort fokus rettet mot psykisk helsevern og forekomsten av selvmord. Tallene vi har analysert viser at også TSB er en viktig helsetjeneste med tanke på selvmordsforebygging, sier Fredrik Walby, en av forskerne bak rapporten. Les hele saken på ROP

Nytt PhD- prosjekt om selvmord i rusbehandling

Martin Ø. Myhre, som sammen med Therese Kildahl og Fredrik Walby står bak rapporten, skal nå i gang med PhD-prosjektet «Selvmord i rusbehandling», støttet av stiftelsen Dam. Myhre er rådgiver og vernepleier og jobber med Kartleggingssystemet ved NSSF.

Publisert 22. sep. 2020 12:00 - Sist endret 7. juli 2021 11:42