Ny forskning fra NSSF: Psykonevroimmunologi og selvmordsatferd

Psykonevroimmunologi er en relativ ny tverrvitenskap som baserer seg på at menneskets sinnstilstand er kontinuerlig i samspill med andre kroppslige prosesser, blant annet stressrespons, sentralnervesystemet, hormonene og immunapparatet. 

 

De siste to tiårene har forskerne påvist at nevroimmunologiske endringer i kroppen kan ha sammenheng med psykiske lidelser og dermed også selvmordsatferd. I denne artikkelen, oppsummerer NSSFs forsker Sudan Neupane evidensen i feltet relevant for selvmordsforskning med fokus på potensielle biomarkører for selvmordsatferd med og uten psykiske lidelser. Han argumenterer videre for at man bør ta mer hensyn til de metodiske utfordringene knyttet komorbidet i slike studier samt behov for økende fokus på beskyttelsesfaktorer som kan ha betydning for selvmordsforebygging i et biologisk perspektiv. Les artikkelen

Publisert 12. mai 2022 14:57 - Sist endret 16. mai 2022 13:09