Aktuelle saker i 2022

Bildet kan inneholde: smil, bukse, team, begivenhet, mannskap.

Ett av tiltakene i regjeringens Handlingsplan for forebygging av selvmord er større åpenhet om selvmordsproblematikk og prosjektet som omfatter regionale folkeopplysningskampanjer med nasjonal overbygning om forebygging av selvmord er godt i gang. Kampanjene skal bidra til å øke befolkningens kunnskap om selvmordstematikk, redusere stigma og å få flere til å søke hjelp. Målet er også at flere skal våge å handle dersom de er bekymret for noen.

Bildet kan inneholde: himmel, skulder, mennesker i naturen, flash fotografering, nakke.

Bli en sikrere og bedre behandler i møte med pasienter med suicidal atferd. Vi arrangerer kurs i klinisk suicidologi for leger og psykologer som arbeider med voksne, 7.-9. november i Oslo. Søknadsfrist: 12. september. Velkommen! Påmelding og mer informasjon

Bildet kan inneholde: himmel, skjorte, shorts, oransje, gest.

Dialektisk atferdsterapi (DBT) er en behandlingsform som adresserer alvorlige emosjonelle og relasjonelle vansker, og som har vært effektivt tilpasset pasientgrupper på tvers av diagnoser, populasjoner og settinger. I denne nye studien har Kristin Espenes og medforfattere undersøkt faktorer for gjennomførbarhet og aksept av Omsorgs- og Endringsmodellen (OEM).

Bildet kan inneholde: flash fotografering, gatemote, svart hår, farger og nyanser, langt hår.

I en nylig publisert norsk registerstudie fra JAMA Psychiatry som inkluderer 43153 pasienter i tidsrommet 2008 til 2018 har Ping Qin og medforfattere undersøkt om det å bli henvist til psykisk helsevern og delta i behandling henger sammen med risikoen for dødelighet, enten av selvmord eller av andre årsaker.