Aktuelle saker 2022

Bildet kan inneholde: flash fotografering, gatemote, svart hår, farger og nyanser, langt hår.

– Det ser ut til at de unge er de som tåler dårligst den sosiale og fysiske distanseringen under smittetoppene. Mange får problemer med følelsesregulering slik at følelser som tristhet og angst øker, mens trivsel og mening i hverdagen minsker. I tenårene betyr relasjonene til andre mennesker og venner ekstremt mye for å føle seg vel, sier professor Lars Mehlum, i denne saken i Dagsavisen.

Mehlum mener myndighetene må tenke nytt og ha tiltak på plass når samfunnet stenger ned, slik at ungdommene får være i kontakt med vennene sine.

– Og så mener jeg at psykisk helsevern for barn og unge må styrkes enda mer enn det som hittil har skjedd. Det er stor pågang nå, og det trengs mer kapasitet.

Bildet kan inneholde: organisme, verden, gjøre, tilpasning, plakat.

Kjære leser!

Gjennom vitenskapelige studier og personlige skildringer har vi i årenes løp fått belyst hvordan de mange belastningene og utfordringene som etterlatte ved selvmord opplever arter seg. Vi har også fått mer kunnskap om hvilke behov etterlatte har for støtte og oppfølging både på kort og lang sikt. Men vi har hatt forholdsvis lite av «harde» data om hvilke konsekvenser et tap ved selvmord kan få for liv og helse hos de nærstående i en norsk kontekst. Med Lisa Burrells doktorgradsarbeid som ble fullført helt på tampen av 2021 har vi imidlertid fått innsikt i et vell av data som beskriver mange av de konsekvensene som tap av en forelder kan få for barn eller ungdom på kort og lang sikt.


Les årets siste nummer av tidsskriftet Suicidologi:

Se også nytt nummer om: