Aktuelle saker i 2022

Bildet kan inneholde: belysning, stol, publikum, t skjorte, duppeditt.

NSSF arrangerte 7. nasjonale konferanse om Dialektisk atferdsterapi 9.-10. mai på Thon Hotel Storo, og i år deltok litt over 240 deltakere! Entusiasmen for DBT kom til syne i 12 paralleller og 7 plenarer som virkelig viste bredden og potensialet i terapiformen.

Bildet kan inneholde: yttertøy, frisyre, himmel, gatemote, menneskelig.

Ett av de viktigste funnene i denne studien er at blant ungdommer henvist til BUP for villet egenskade er det dem som begynner med denne atferden i svært ung alder som har høyest frekvens av selvskading og forekomst av selvmordsforsøk.

Les artikkelen: "Is age of self-harm onset associated with increased frequency of non-suicidal self-injury and suicide attempts in adolescent outpatients?" av Anne Brager-Larsen, Pål Zeiner, Ole Klungsøyr og Lars Mehlum.

Bildet kan inneholde: sky, himmel, atmosfære, naturlig landskap, tåke.

En ny rapport om selvmord under og etter kontakt med psykisk helsevern for barn og unge presenteres 24. mars på Litteraturhuset. Arrangementet er gratis og vil streames, men fysisk deltagelse krever påmelding. 

Meld deg på fysisk deltagelse
Til streaming

- På tross av at tjenestene jobber mye med selvmordsproblematikk har den manglende oversikten over omfanget av selvmord, samt kunnskap om hvor i behandlingsforløpene selvmordene skjer, hva som kjennetegner de som dør og annen manglende kunnskap begrenset mulighetene for å forbedre selvmordsforebyggingen på dette viktige området, sier Fredrik A. Walby som leder Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Bildet kan inneholde: kjøretøy, motorkjøretøy, bildesign, buss, transportmiddel.

Denne uken avsluttes folkeopplysningskampanjen i Østfoldregionen, Midt-Norge står for tur, og vi er i gang med planleggingen. Kampanjen er en del av en flernivåintervensjon og i denne artikkelen i Suicidologi forklarer NSSFs Ingunn Legard, Egil Haga og Lars Mehlum bakgrunn, kunnskap og erfaringer med tilnærming på flere nivåer i samfunnet.

Bildet kan inneholde: lys, vindu, rom.

Halvparten av alle selvmord i Norge skjer blant personer som har hatt kontakt med psykisk helsevern eller tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) det siste året før de døde. Hva kan spesialisthelsetjenesten gjøre for å forebygge flere dødsfall? Dette er et av temaene på Helse Nords pasientsikkerhetskonferanse 15. og 16. februar.

– Selvmord er en sjelden hendelse og som regel umulig å forutse på individnivå. Forebyggingstiltak må rette seg mot hele gruppa på systemnivå. Selvmordsforebygging må bli en integrert del av tjenesten for øvrig. Men vi må tenke nytt. Det er forskjell på å forebygge sykehusinfeksjoner og selvmord, sier psykologspesialist og forsker Fredrik Walby. Les hele saken