Vil du jobbe med forskningsformidling?

Ønsker du å jobbe med forskningskommunikasjon på et viktig fagfelt? Det er ledig vikariat som kommunikasjonsrådgiver ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (UiO). Les mer og søk stillingen

Bildet kan inneholde: øyevipper, lilla, fiolett, elektrisk blå, magenta.

Stillingens hovedinnhold er formidling av suicidologisk kunnskap og aktivitet innenfor senterets virksomhetsområder til et bredt publikum gjennom ulike formidlingskanaler. NSSF skal bidra til at kunnskap om selvmord, selvskading og forebygging spres og vedlikeholdes i det norske samfunnet.

NSSF har om lag 30 ansatte og er Norges ledende senter innen selvmordsforskning og -forebygging med omfattende klinisk og epidemiologisk forskning, samt kartlegging av selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Senteret har et aktivt samarbeid med lignende forskningssentre internasjonalt.

Vi tilbyr utdanning i Dialektisk atferdsterapi (DBT), utdanning i Forlenget sorg-terapi (FST) og kurs i klinisk suicidologi og arrangerer nasjonale og internasjonale konferanser.

NSSF drifter også flere nettsteder, utgir det fagfellevurderte tidsskriftet Suicidologi og arbeider for å iverksette kunnskapsbaserte selvmordsforebyggende tiltak på flere nivåer og arenaer nasjonalt og i lokalsamfunnet.

Publisert 22. nov. 2022 14:54 - Sist endret 22. nov. 2022 14:56