Vil øke befolkningens kunnskap om selvmordstematikk

Ett av tiltakene i regjeringens Handlingsplan for forebygging av selvmord er større åpenhet om selvmordsproblematikk og prosjektet som omfatter regionale folkeopplysningskampanjer med nasjonal overbygning om forebygging av selvmord er godt i gang. Kampanjene skal bidra til å øke befolkningens kunnskap om selvmordstematikk, redusere stigma og å få flere til å søke hjelp. Målet er også at flere skal våge å handle dersom de er bekymret for noen.

Bildet kan inneholde: smil, bukse, team, begivenhet, mannskap.

Nasjonal ressursgruppe består av personer fra ulike regionale og nasjonale kompetansesentra og organisasjonene.

På hybrid heldagsseminar i Helsedirektoratets lokaler i Oslo onsdag 7. september var blant annet innlegg om stigma, hva vet vi om åpenhet og oppdatering fra RVTS Midt på agendaen. RVTS Midt er de neste til å gjennomføre folkeopplysningskampanje.

Publisert 27. sep. 2022 12:02 - Sist endret 27. sep. 2022 13:19