Kartleggingssystemets formål

Kartleggingssystemet skal etablere en nasjonal oversikt over alle personer som dør i selvmord under og inntil 12 måneder etter kontakt med psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling - inkludert privatpraktiserende avtalespesialister innenfor disse tjenestene.


Hensikten er å:

  1. Fremskaffe en løpende oversikt over alle selvmord gjennomført under behandling, og i de første 12 månedene etter behandling, i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.
  2. Innhente systematiske data om karakteristika ved pasientene som dør i selvmord, omstendighetene rundt dødsfallene, og på bakgrunn av denne informasjonen kunne avdekke mulig svikt på systemnivå, identifisere nye områder for forebygging og evaluere effekten av eventuelle tiltak.

Kartleggingssystemet har ingen tilsyns- eller sanksjonsfunksjon, og vil ikke analysere enkelthendelser. Hensikten er altså ikke å avdekke svikt hos behandlere eller det enkelte helseforetak som registrerer et selvmord - dette hører med blant Helsetilsynets oppgaver. Opplysninger som fremkommer i kartleggingsskjemaet vil utelukkende bli analysert på gruppenivå og vil ikke bli utlevert til helsetilsyn, politi, etterlatte eller andre.

Publisert 10. okt. 2017 08:04 - Sist endret 7. feb. 2020 15:09