Bokkapitler

2020


Walby, F. A & Myhre, M. Ø. (2020).

Selvmord, villet egenskade og selvmordstanker. I M. T. Gonzales (Red.), Psykiske lidelser - faglig forståelse og terapeutisk tilnærming (1.utg., s. 187-196). Oslo: Gyldendal.

 

Viken, K & Myhre, M. Ø. (2020).

Atferdsanalyse i psykisk helsearbeid. I T.L. Bakken (Red.), Håndbok i miljøterapi- Til barn og voksne med kognitiv funksjonshemming (1.utg., s. 119-129). Oslo: Fagbokforlaget.

 

 

 

Publisert 18. juni 2021 12:24 - Sist endret 18. juni 2021 12:33