Publikasjoner

 

Rapporter


Kartleggingssystemet arbeider nå med å ferdigstille en rapport om selvmord blant pasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i tidsperioden 2008-2015. Vi har laget en infografikk som kort oppsummerer noen utvalgte funn.


Publikasjoner


Walby, F.A., Myhre, M.Ø., & Kildahl, A.T. (2018):

Contact With Mental Health Services Prior to Suicide: A Systematic Review and Meta-Analysis.

Psychiatric Services, 69(7). https://doi.org/10.1176/appi.ps.201700475


Myhre, M. Ø., Strømgren, B., Arnesen, E.F., & Veland, M. C. (2018):

The feasibility of brief behavioural activation treatment for depression in a PICU: a systematic replication.

Journal of Psychiatric Intensive Care, 14(1). https://doi.org/10.20299/jpi.2018.001


Walby, F. A., Kildahl, A.T., Caruso, G., & Myhre, M. Ø. (2017):

Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Bakgrunn, utviklingsprosess og formål.

Suicidologi, 22(3).


Haaland, V. Ø., Bjørkhold, M., Freuchen, A., Ness, E., & Walby, F. A. (2017):

Selvmord, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Agder 2004-13.

Tidsskriftet den Norske Legeforening, 137(18).


 

Publisert 10. okt. 2017 08:05 - Sist endret 18. sep. 2018 14:27