Presentasjoner

Under følger et utvalg av Kartleggingssystemets presentasjoner på ulike konferanser både nasjonalt og internasjonalt.

Psykiatriveka

Oslo, 5-9 september 2022

Plenar: Walby F.A. "Selvmord: funn fra Kartleggingssystemet og nye nasjonale retningslinjer"


Rus og psykisk helse 2022

Oslo, 29-31 august 2022

Plenar: Walby F.A.  "Selvmord under og etter rusbehandling. Dødsfall uroer"


19th European Symposium on Suicide and Suicidal Behavior 2022

København, 24-27 august 2022

Presentasjoner

Myhre, M.Ø. "No increase in Suicides among users of Mental Health and Addiction services in the first 10 months of the Covid-19 Pandemic"

Walby, F.A. "Stressful life events before suicide before suicide in mental health patients: a national study". 

Poster

Tørmoen A.J., Myhre M.Ø., Kildahl A.T., Walby F.A. &  Rossow I.M. "Time spent on social media: a risk factor for self-harm in adolescence? A nationwide study".


Nasjonalt forskningsseminar. NTNU / St. Olavs hospital

Prediksjon og tiltak rettet mot pasienter i akutt livskrise vurdert med umiddelbar forhøyet suicidfare: hva foregår av klinisk forskning i Norge og internasjonalt?

Trondheim, 10. juni 2022

Walby F.A. & Myhre M.Ø.  "What do we know about treatment of acute suicide risk? Considerations and summary."


Nordic Suicide Conference

Gøteborg, 21-22 juni 2022

Walby F.A. "Suicide after discharge from inpatient psychiatric care; how to move towards better understanding and prevention?"


Selvmordsforebygging i Norge: Tilbakeblikk og fremtidsvisjoner

Fagmøte Folkehelseinstituttet, Oslo, 31 mai 2022

Walby, F.A. "Selvmordsforskning - og forebygging: Vi trenger både høyrisiko og befolkningsrettede tiltak"


American Psychiatric Association Annual Meeting 2022

New Orleans, 21-25 mai 2022

Walby, F.A. "Understanding the Contribution of Stressful Life Events to Suicide Risk: What Do We Need to Look Out for?"

Invitert symposium


DBT konferanse 2022

Oslo 9-10 mai 2022

Presentasjoner:

Plenar: Walby, F.A. "Behandling av ustabil personlighetsproblematikk i lys av nullvisjonen"

Sesjon 2 Bare atferd? v/ Fredrik A. Walby og Martin Ø. Myhre

Poster:

Walby F.A., Astrup H., Kildahl A.T. & Myhre M.Ø. "Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling"


SOR konferanse 

Bergen 5-6 mai 2022

Myhre, M.Ø. "Kognitiv atferdsterapi og Dialektisk atferdsterapi"


Korus webinarrekke overdose- lokalt forebyggende arbeid

Konferanse 4 mai 2022

Myhre, M.Ø. "Narkotika utløste dødsfall: Selvmord og overdoser"


Helse Nords pasientsikkerhetskonferanse 2022

Tromsø, 15-16 februar 2022

Plenar: Walby F.A. "Selvmord i et pasientsikkerhetsperspektiv"

Plenums debatt: "Involvering av pårørende som som selvmordsforebygging"


IASR/AFSP International Summit on Suicide Research

Virtual Conference, 24-27 oktober 2021

Presentasjoner

Tørmoen, A.J, Myhre, M.Ø., Kildahl, A.T., Walby, F.A. & Rossow, I.: "Time Spent on Social Media: A Risk Factor for Self-Harm in Adolescence? A Nationwide Cross-Sectional Study".

Postere

Walby, F.A., Myhre, M.Ø., Astrup, A., Kildahl, A.T., & Mehlum, L..: "Suicides Among People Diagnosed with Personality Disorders in Contact with Mental Health Services: A National Registry Study 2008–2018."

Astrup, A., Myhre, M.Ø., Kildahl, A.T. & Walby, F.A.: "Suicide After Contact with Child and Adolescent Mental Health Services - A National Registry Study from Norway 2008–2018."

Myhre, M.Ø., Walby, F.A., Bramness, J.G. & Mehlum, L.: "Use of Health Services Last Year Before Suicide in People with Substance Use Disorders – A National Register Study."


The ISSPD Personality Disorder Congress 2021

The 17th World Congress, Oslo Norway, 11-13 oktober 2021

Presentasjoner

Walby, F.A, Myhre, M.Ø., & Astrup, H.: "Suicides in people diagnosed with personality disorders in contact with mental health services. A national registry study 2008 – 2018."


IASR/AFSP International Summit on Suicide Research

Miami, 27-30 oktober 2019

Presentasjoner

Myhre, M.Ø., Kildahl, A.T. & Walby, F.A.: "Suicide in Substance Misuse Services – The Impact of Mental Health Services Contact ".

Kildahl, A.T., Myhre, M.Ø. & Walby, F.A.: "Suicide After Contact With Outpatient Mental Health Services – A Nationwide Registry Study from Norway".

Walby, F.A., Kildahl, A.T. & Myhre, M.Ø.: "Suicide Rates and Risk Ratios in Persons With or Without Contact With Secondary Mental Health Services in Norway".

Tørmoen, A.J, Rossow, I., Walby, F.A., Grøholt, B. & Myhre, M.Ø.: "Change in Prevalence of Self-Harm from 2002-2018 Among Norwegian Adolescents".

Poster

Myhre, M.Ø., Kildahl, A.T., Bergsager, D., Bjørn, H., Jensberg, H. & Walby, F.A.: "The Norwegian Surveillance System for Suicide – Combining Clinical and Registry Data".


30th World Congress of the International Association for Suicide Prevention (IASP)

Derry-Londonderry, 19-21 september 2019

Walby, F.A., Myhre, M.Ø. & Kildahl, A.T.: "Suicide rates and risk ratios in people with and without contact with mental health services in Norway"


Fagkonferanse om ekstrem selvskading

Oslo, 29. august 2019

Walby, F.A. "Hva vet vi om ekstrem selvskading?"

Program


LEVEs dagskonferanse 2019

Stavanger, 3. juni 2019

Walby, F.A. "Psykiatri og selvmord". PDF


10. nasjonale konferanse om selvmordsforskning og -forebygging

Stavanger, 1–3 april 2019

Plenarforedrag:

Walby, F.A. "Kartleggingssystemet: Hva har vi gjort, hva kommer og hva så?" PDF

Parallellforedrag:

Myhre, M.Ø., Kildahl, A.T. & Walby, F.A. "Selvmord under og etter kontakt med tverrfaglig spesialisert rusbehandling"

Myhre, M.Ø. & Veland, M.C. "Selvmord og selvmordsforebygging i døgnavdelinger - fokus på miljøpersonalets rolle"

Kvarstein, E.H., Holst, A. & Walby, F.A. "Extereme challenges - Nasjonal kartlegging av pasienter med svært alvorlig selvskading og omfattende behandling i døgninstitusjon" 

Postere:

Tørmoen, A.J, Walby, F.A. & Myhre, M.Ø. "Selvskading siste år hos elever i ungdoms og videregående skole"

Walby, F.A., Kildahl, A.T. & Myhre, M.Ø. "Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (Kartleggingssystemet)" PDF


Psykiatriveka 2019

Stavanger, 11–15 mars 2019

Walby, F.A"Hva kan vi lære av 2000 selvmord i psykiatrien?"


Akuttpsykiatrikonferansen 2019

Oslo, 6–8 februar 2019

Walby, F.A"Selvmord i psykisk helsevern  Hva kan vi gjøre?".

Akuttpsykiatrisk forskningsseminar 6. februar:

Walby, F.A., Myhre, M.Ø. & Kildahl, A.T.: "Selvmord ved diagnostisert personlighetsforstyrrelse 2008–2015; En registerstudie".


17th European Symposium on Suicide and Suicidal Behaviour

Gent, 5–8 september 2018

Walby, F.A., Kildahl, A.T. & Myhre, M.Ø : "Contact with different mental health services in the year before suicide; a nationwide registry-based study". Abstract.

Myhre, M.Ø., Kildahl, A.T. & Walby, F.A.: "Suicide after contact with substance misuse services - a nationwide registry study". Abstract.

Kildahl, A.T., Myhre, M.Ø. & Walby, F.A.: "Contact with in- and outpatient mental health services preceding suicide - a nationwide registry study from Norway". Abstract.


5. nasjonale konferanse om Dialektisk atferdsterapi (DBT)

Oslo, 16–17 april 2018

Walby, F.A.: "Gjennomførte selvmord ved personlighetsforstyrrelser under behandling".

Myhre, M.Ø.: "Læringspsykologi for DBT-terapeuter". PowerPoint.


Akuttpsykiatrikonferansen 2018

Oslo, 7–9 februar 2018

Walby, F.A.: "Selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling 2008-2015. Historiske data fra Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord" .


9. nasjonale konferanse om selvmordsforskning og -forebygging

Oslo, 27–28 november 2017

Walby, F.A.: "Resultater; Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling".

Walby, F.A., Myhre, M.Ø.,  Kildahl, A.T., & Caruso, G.: "Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling".

Myhre, M.Ø. "Brief Behavioral Activation Treatment for Depression for deprimerte pasienter i akuttpsykiatrisk døgnbehandling".


IASR/AFSP International Summit on Suicide Research

Las Vegas, 5–8 november 2017

Walby, F.A., Myhre, M.Ø., & Kildahl, A.T.: "Contact with mental health services prior to suicide: A systematic review and meta-analysis". Artikkel.


 

Publisert 2. nov. 2021 20:12 - Sist endret 27. sep. 2022 15:13