Rapporter

Myhre, M. Ø, Astrup, H., & Walby F. A. (2022):

Selvmord med illegale rusmidler etter kontakt med spesialisthelsetjenester for psykisk helse og rus

Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Walby, F. A., Astrup, H., Myhre, M. Ø. & Kildahl, A.T. (2022):

Selvmord under og etter kontakt med psykisk helsevern for barn og unge 2008 til 2018 – en nasjonal registerstudie. 

Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Walby, F. A., Astrup, H., Myhre, M. Ø. & Kildahl, A.T. (2021):

Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Årsrapport 2018.

Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Walby, F. A., Myhre, M. Ø., Astrup, H. & Kildahl, A.T. (2021):

Implementering av Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Walby, F. A., Myhre, M. Ø. & Kildahl, A.T. (2020):

Selvmord under og etter kontakt med tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2009 til 2017 – en nasjonal registerstudie.

Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

 

Walby, F. A., Myhre, M. Ø. & Kildahl, A.T. (2018):

1910 døde pasienter: Selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2008 til 2015 – en nasjonal registerstudie.

Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.