Registrering av selvmord

Alle selvmord skal registreres hvis personen har hatt kontakt med psykisk helsevern eller tverrfaglig spesialisert rusbehandling siste år før dødsfallet. Dette gjelder også selvmord som helsepersonell er kjent med tilbake til 1.1.2018.

Registrering gjøres ved å fylle ut et kartleggingsskjema som du finner lenke til under. Merk at det er to ulike skjemaer: Ett skjema for registrering av selvmord i 2018, og ett skjema for selvmord fra og med 1. januar 2019. 

Selvmord i 2018

Selvmord fra og med 1.1.2019

 

Viktig å merke seg: 

Vi gjør oppmerksom på at kartleggingsskjemaet ikke kan mellomlagres. Vi anbefaler derfor at det settes av nok tid til å fylle ut hele skjemaet. Tidsbruk varierer, men gjennomsnittlig tar det rundt 30 minutter. 

Se gjerne eksempel på kartleggingsskjema om du ønsker å vite hva som skal registreres.

Hva skal registreres?

  • Alle selvmord der pasienten var under behandling i psykisk helsevern og/eller tverrfaglig spesialisert rusbehandling (samt avtalespesialister innenfor disse tjenestene) på dødstidspunktet.
  • Alle selvmord der pasientens behandling var avsluttet, men hvor vedkommende hadde vært i kontakt med de nevnte spesialisthelsetjenestene i løpet av de siste 12 månedene før dødsfallet.
  • Dødsfall hvor det er usikkerhet rundt dødsårsaken, men hvor selvmord ikke kan utelukkes.

Hva må du gjøre før registrering?

  • Etterlatte skal informeres om registrering i Kartleggingssystemet dersom helseforetaket har kontakt med nærmeste pårørende og det ellers er i samsvar med helsepersonelloven § 23 nr 1. Dette innebærer ikke krav om samtykke. Vi har utarbeidet et informasjonsskriv som kan benyttes til dette formålet. Dersom det oppstår problemer ved nedlasting av dokumentet, kontakt oss på nssf-kartlegging@klinmed.uio.no så sender vi informasjonsskrivet per e-post.

Se FAQ for spørsmål vedrørende registrering.

Du kan også lese mer om personvern og datasikkerhet på våre nettsider.