Etterlatte ved selvmord

Mange er helt uforberedt når en av de nærmeste tar sitt eget liv. Sjokk og uvirkelighetsfølelse, dyp smerte og sterkt savn, ensomhet og følelsen av å bli sviktet - dette er vanlige reaksjoner. Det viktigste er nok å få hjelp til å leve gjennom dette steg for steg av mennesker som har innsikt, klokskap og medfølelse som de har hentet gjennom personlige eller profesjonelle erfaringer. Likemenn gjør en kjempeinnsats. I tillegg trenger noen behandling for psykiske problemer som kan komplisere sorgprosessen. På denne siden har vi samlet ressurser som kan være til hjelp for dem som har opplevd å miste noen i selvmord, og de som møter etterlatte som likemenn eller profesjonelle hjelpere.

Verdistrek

Temamagasin
Pilegrimsvandring for etterlatte ved selvmord
RVTS Sør 2014


Minneteppe

Et minnesmerke utformet av etterlatte til minne om de som har tatt livet av seg