Ansatte

Navn   Tittel
Lars Mehlum    professor dr.med., senterets leder
Wenche Andreassen   administrasjonskonsulent
Ina Bekkevold-Jernberg (i permisjon)   koordinator DBT- og CGT-utdanningen
Lisa Victoria Burrell   stipendiat
Anne Seljenes Bøe   stipendiat
Lien My Diep   statistiker
Tiril Fredriksen   utdanningskoordinator
Egil Haga   prosjektkoordinator, dr.philos.
Hanne Holmesland   kommunikasjonsrådgiver
Anine Therese Kildahl   rådgiver
Anita Kjølsrud   administrativ leder
Trine Giving Kalstad   universitetslektor
Gjertrud Kvalstad   universitetslektor
Kim Larsen   universitetslektor, psykologspesialist
Ingunn Legard   prosjektkoordinator
Ketil Berge Lunde   stipendiat
Martin Øverlien Myhre   rådgiver, spesialvernepleier
Hanne Sofie Wernø Nilsson   konsulent
Erik Oftedahl Næss   student, forskerlinjen
Ping Qin   fungerende senterleder, professor dr.med.
Johan Siqveland   forsker
Sadia Syeda   vitenskapelig assistent
Barbara Stanley   gjesteprofessor, dr.psychol.
Hilde Thomassen   rådgiver, psyk. sykepleier
Anita Johanna Tørmoen  

førsteamanuensis, PhD

Fredrik A. Walby   forsker, psykologspesialist
Kristoffer Bele Ødegaard   universitetslektor
Publisert 4. mai 2016 10:34 - Sist endret 12. aug. 2019 09:42