Ansatte

Navn   Oppgavetilknytning
Lars Mehlum    Senterleder, prof. dr. med.
Anita Kjølsrud   Administrativ leder
Wenche Andreassen   Administrasjonskonsulent
Christer Anker Andreassen   Administrativ støtte, Tidsskriftet Suicidologi
Helene Astrup   Prosjektmedarbeider (Kartleggingssystemet)
Ina Bekkevold-Jernberg   Prosjektkoordinator OEM/DBT
Tone Enge Bertelsen   Veileder på DBT-utdanningsprogrammet
Anne Seljenes Bøe   Stipendiat 
Iselin Solerød Dibaj   Stipendiat
Angelica Susanne Andersson Drucker   Prosjektmedarbeider (OEM/DBT), psykolog
Tiril Fredriksen   Koordinator for DBT- og CGT-utdanningsprogrammene. Adm. daglig leder for DBT-utdanningsprogrammet høsten 2021.
Egil Haga   Prosjektkoordinator, prosjektmedarbeider (EAAD, kliniske prosjekter)
Hanne Holmesland   Kommunikasjonsrådgiver og prosjektkoordinator for Tidsskriftet Suicidologi
Anine Therese Kildahl    Prosjektmedarbeider (Kartleggingssystemet) 
Trine Giving Kalstad   Underviser og veilder på CGT-utdanningsprogrammet
Gjertrud Kvalstad   Underviser og veileder på DBT-utdanningsprogrammet
Kim Larsen   Prosjektmedarbeider, psykologspesialist
Ingunn Legard   Prosjektkoordinator (EAAD, Folkeopplysningskampanjer)
Alex Mellbye   Statistiker
Martin Øverlien Myhre   Stipendiat
Sudan Prasad Neupane   Forsker, PhD
Hanne Sofie Wernø Nilsson   Vitenskapelig assistent (EAAD)
Hina Parveen   Kommunikasjonsrådgiver for Folkeopplysningskampanjen i tidligere Østfold fylke høsten 2021
Silje Pileberg   Kommunikasjonsmedarbeider, journalist
Ping Qin   Professor dr.med.
Syeda Sadia   Forsker
Marte Strand Sæter   Prosjektmedarbeider (OEM/DBT)
Johan Siqveland   Forsker, phd
Marthe Stornes   Underviser og veileder på DBT-utdanningsprogrammet (permisjon)
Anita Johanna Tørmoen  

Førsteamanuensis, PhD, leder for utdanningsprogrammet i DBT (50 % permisjon høsten 2021)

Fredrik A. Walby   Forsker/psykologspesialist, leder for Kartleggingssystemet
Kristoffer Bele Ødegård   Underviser og veileder på DBT-utdanningsprogrammet

Publisert 4. mai 2016 10:34 - Sist endret 13. okt. 2021 10:38