Nasjonale konferanser om selvmordsforskning og -forebygging

6. nasjonale konferanse i Dialektisk atferdsterapi Oslo, 20.-21. april 2020: Nye metoder i traumebehandling.

Konferansen avlyst på oppsatt dato. Nye datoer kunngjøres så snart situasjonen i Norge rundt koronaviruset stabiliserer seg. 

Bildet kan inneholde: landemerke, eiendom, vannvei, bygning, arkitektur.

Hovedtemaer tidligere år

NR. DATO STED TEMA
1 23.-24. jan. 1997 Oslo Forskning og forebygging av selvmord
2 18.-19. okt. 1999 Oslo Bygge og forebygge
3 22.-23. okt. 2002 Bergen Kliniske utfordringer i selvmordsforebygging
4 10.-11. mai 2005 Tromsø Villet egenskade blant ungdom - fra forståelse til forebygging
5 10.-11. mai 2007 Lillehammer Vold, traumer og forebygging av selvmord
6 7.-8. mai 2009 Trondheim Fra forskning til klinikk
7 4.-5. april 2011 Oslo Psykoterapeutiske intervensjoner i selvmordsforebygging
8 18.-19. nov. 2015 Kristiansand Fra handlingsplan til praksis
9 27.-28. nov 2017 Oslo Følelser og selvmordsatferd
10 1. -3. april 2019 Stavanger 10. nasjonale konferanse om selvmordsforskning og -forebygging

 


The IASP 2013 World Congress

Publisert 9. apr. 2019 11:28 - Sist endret 16. mars 2020 15:25