Angstmidler og cannabis

I en ny artikkel i Tidsskrift for den Norske legeforening undersøkes sammenhengen mellom det å bruke cannabis og det å få forskrevet benzodiazepiner (for eksempel Valium, Vival, Sobril, Xanor og Stesolid).

Unge voksne får sjelden forskrevet disse medikamentene. Undersøkelsen viser at om en ung voksen som kommer ut fra legekontoret med en resept på benzodiazepiner er sannsynligheten stor for at vedkommende har prøvd cannabis. En tredel av dem som fikk en slik resept hadde brukt cannabis mer enn 10 ganger siste året. For legen kan slike konsultasjoner være en god anledning til å problematisere rusbruk med pasienten.

Les hele artikkelen her

 

Av Jørgen G. Bramness
Publisert 18. mai 2010 10:08 - Sist endret 6. juni 2017 14:26