Aktuelle saker 2010

Publisert 23. nov. 2010 13:25

SERAF arrangerte konferansen ”Children at Risk” på Soria Moria 17.-18. november 2010 med støtte fra programrådet for rusmiddelforskning ved Forskningsrådet og fra Helsedirektoratet.  

Publisert 15. nov. 2010 00:00

Lege og forsker Philipp Paul Koren Lobmaier vil onsdag 17.11. forsvare sin avhandling ”Heroin relapse prevention with naltrexone implants: A randomised comparison with methadone treatment among inmates released from prison” for graden PhD i Urbygnigens Gamle Festsal i Karl Johans gate 47.

Publisert 10. nov. 2010 10:00

Den 10. november lanseres de europeiske overvåkningsmyndighetenes (EMCDDA) rapport om narkotika situasjonen i Europa. I det følgende vil vi gi en rask presentasjon av hovedfunnene i rapporten.

Publisert 28. okt. 2010 15:54

Presentasjonene fra årets LAR-konferanse kan nå lastes ned med unntak av de som har reservert seg mot dette. Vi venter i tillegg på tilbakemelding fra noen få forelesere, og disse vil bli lagt ut så snart vi får godkjenning.

Publisert 1. okt. 2010 16:29

SERAF-forsker Nikolaj Kunøe vil den 8.10. kl 1215-1530 forsvare avhandlingen 'Sustained release naltrexone for opioid dependence: Effectiveness, safety, and clinical feasibility' for graden Ph.D i Auditorium 2, Georg Sverdrups hus.

Publisert 1. sep. 2010 09:43

I en ny artikkel i Tidsskriftet ”Addiction” presenteres vårt forskningssenter for rus- og avhengighetsforskning over 5 sider. Artikkelen gir en god presentasjon av hvor SERAF står i et internasjonalt perspektiv. Den gir et innblikk i hvor vi står nå og planer for framtida.

Publisert 9. juli 2010 11:58

Thomas Clausen er nå tilsatt som Professor ved SERAF. Før fylte 38 år tar Thomas Clausen over stafettpinnen etter at Helge Waal gikk av med pensjon ved 70 års alder våren 2010.

Publisert 18. mai 2010 10:08

I en ny artikkel i Tidsskrift for den Norske legeforening undersøkes sammenhengen mellom det å bruke cannabis og det å få forskrevet benzodiazepiner (for eksempel Valium, Vival, Sobril, Xanor og Stesolid).