Aktuelle saker 2010

Publisert 23. nov. 2010 13:25

SERAF arrangerte konferansen ”Children at Risk” på Soria Moria 17.-18. november 2010 med støtte fra programrådet for rusmiddelforskning ved Forskningsrådet og fra Helsedirektoratet.  

Publisert 22. nov. 2010 13:16

Presentasjonene fra Children at Risk konferansen er nå tilgjengelig.

Publisert 16. nov. 2010 16:20

GHB og forløperen GBL representerer et økende misbruksproblem i Norge. Vi ser både avhengighet og dødsfall.

Publisert 15. nov. 2010 00:00

Lege og forsker Philipp Paul Koren Lobmaier vil onsdag 17.11. forsvare sin avhandling ”Heroin relapse prevention with naltrexone implants: A randomised comparison with methadone treatment among inmates released from prison” for graden PhD i Urbygnigens Gamle Festsal i Karl Johans gate 47.

Publisert 10. nov. 2010 11:00

I den ferske rapporten fra EMCDDA kan vi lese at Norge ligger helt i toppen blant Europeiske land når det gjelder forekomst av overdosedødsfall. Dette er en ”topplassering” vi ikke ønsker å ha.

Publisert 10. nov. 2010 10:00

Den 10. november lanseres de europeiske overvåkningsmyndighetenes (EMCDDA) rapport om narkotika situasjonen i Europa. I det følgende vil vi gi en rask presentasjon av hovedfunnene i rapporten.

Publisert 9. nov. 2010 10:22

H.M. Kongen har utnevnt Professor Helge Waal til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for hans innsats for norsk rus- og avhengighetsforskning. Tildelingen fant sted tirsdag 9. november.

Publisert 28. okt. 2010 15:54

Presentasjonene fra årets LAR-konferanse kan nå lastes ned med unntak av de som har reservert seg mot dette. Vi venter i tillegg på tilbakemelding fra noen få forelesere, og disse vil bli lagt ut så snart vi får godkjenning.

Publisert 15. okt. 2010 00:00

Regionalt kompetansesenter for dobbeltdiagnose (rus og psykiatri) har intervjuet SERAF-stipendiat Sigrid Medhus vedrørende hennes doktorgradsarbeid rundt Psykose og (met)amfetamin i akuttpsykiatri.

Publisert 13. okt. 2010 10:42

Naltrekson som langtidsvirkende depotsprøyte eller implantat reduserer lysten på alkohol og blokkerer effekten av heroin og andre opiater. I denne artikkelen gir vi en oppdatert litteraturgjennomgang og beskriver de mest brukte preparatene.

Publisert 11. okt. 2010 11:15

NIDA - ISAM 2010’s reisestipend for unge forskere går til Ayna Johansen, Post doc forsker ved SERAF.

Publisert 1. okt. 2010 16:29

SERAF-forsker Nikolaj Kunøe vil den 8.10. kl 1215-1530 forsvare avhandlingen 'Sustained release naltrexone for opioid dependence: Effectiveness, safety, and clinical feasibility' for graden Ph.D i Auditorium 2, Georg Sverdrups hus.

Publisert 9. sep. 2010 15:29

SERAF arrangerer i samarbeid med Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS), Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR) og Divisjon for rettstoksikologi og rusmiddelforskning/Folkehelseinstituttet (FHI) nasjonalt seminar for forskere innen rusmiddel- og avhengighetsfeltet på Vettre hotell, Asker 10.-11.02. 2011.

Publisert 1. sep. 2010 09:43

I en ny artikkel i Tidsskriftet ”Addiction” presenteres vårt forskningssenter for rus- og avhengighetsforskning over 5 sider. Artikkelen gir en god presentasjon av hvor SERAF står i et internasjonalt perspektiv. Den gir et innblikk i hvor vi står nå og planer for framtida.

Publisert 13. aug. 2010 11:07

Naltrekson er et medikament som blokkerer for virkningen av heroin og andre morfinstoffer. I 2005-2008 ble det gjennomført kliniske studier av opiodavhengige pasienter som frivillig hadde fått satt inn naltreksonimplantater som skilte ut naltrekson i 5-6 måneder.

Publisert 9. aug. 2010 10:20

Tolv-trinn grupper (f.eks. Anonyme Narkomane (NA)) er en verdifull ressurs for rusavhengige når det gjelder å få støtte til å klare å komme seg ut av et rusmisbruk. Likevel er det noen aspekter ved disse fellesskapene som kan oppleves som kontroversielle og kan begrense helsepersonells anbefaling av dem.

Publisert 9. juli 2010 11:58

Thomas Clausen er nå tilsatt som Professor ved SERAF. Før fylte 38 år tar Thomas Clausen over stafettpinnen etter at Helge Waal gikk av med pensjon ved 70 års alder våren 2010.

Publisert 7. juli 2010 11:59

En ny publikasjon fra SERAF viser at det er nokså stor variasjon i holdninger til LAR-behandlingen blant LAR-ansatte i Norge.

Publisert 23. juni 2010 10:26

Stadig flere kommer i behandling i LAR – legemiddelassistert rehabiliering i Norge. Ved årsskiftet var antallet 5383. Selv om ventelistene stadig blir kortere, er det ingen tegn til at behovet er dekket.

Publisert 22. juni 2010 11:02

Røykere har større sannsynlighet for høyere forbruk av reseptbelagte sterke smertestillende legemidler med opioider (Paralgin forte, morfin etc) enn de som ikke røyker, ifølge en ny studie fra Reseptregisteret. Studien har undersøkt bruk av opioidpreparater hos pasienter uten kreftsykdom.

Publisert 7. juni 2010 10:04

Forskere ved SERAF prøvde i 2005-2008 ut behandling av heroinavhengige med det heroinblokkerende middelet naltrekson. Medikamentet ble gitt i innopererte kapsler som skilte ut naltrekson i 5-6 måneder.

Publisert 31. mai 2010 09:27

Dette kan føre til at rusproblematikk ikke blir oppdaget og derav ikke behandlet.

Publisert 19. mai 2010 00:00

I en ny vitenskapelig artikkel fra SERAF og Avdeling for legemiddelepidemiologi ved Nasjonalt folkehelseinstitutt blir den benzodiazepinsparende effekten av epilepsimedisinen Pregabalin (Lyrica®) undersøkt.

Publisert 18. mai 2010 10:08

I en ny artikkel i Tidsskrift for den Norske legeforening undersøkes sammenhengen mellom det å bruke cannabis og det å få forskrevet benzodiazepiner (for eksempel Valium, Vival, Sobril, Xanor og Stesolid).

Publisert 12. mai 2010 12:29

Reliabiltet og validitet over en syv års periode.