Ny artikkel: Bruk av selvrapporteringsinstrumentet Millon Clinical Multiaxial Inventory for å kartlegge personlighetsforstyrrelser blant rusmisbrukere

Reliabiltet og validitet over en syv års periode.

Artikkelen er publisert i European Addiction Research, 16, 146-151

Å kartlegge personlighetsforstyrrelser blant rusmisbrukere kan by på spesielle utfordringer med hensyn til reliabilitet og validitet.

Millon Clinical Multiaxial Inventory II (MCMI–II) er et mye brukt selvrapporteringsinstrument både nasjonalt og internasjonalt. Dette ble brukt i en prospektiv studie av stoffmisbrukere i 21 behandlingstiltak i Norge for å undersøke påvirkningen av rusmidler i forhold til reliabiliteten og validiteten av MCMI-II. I gruppen som brukte rusmidler og i den som var rusfri, var det ingen forskjeller i de dimensjonelle MCMI-II skårene verken med hensyn til reliabilitet eller validitet. De dimensjonelle MCMI-II skårene kan derfor brukes til å kartlegge personlighetsforstyrrelser blant hjelpsøkende og tidligere rusmisbrukere.

Klikk her for å lese hele artikkelen

Ravndal E, Vaglum P (2010). The Millon Clinical Multiaxial Inventory II: Stability over time? A Seven-year Follow-Up Study of Substance Abusers in Treatment. European Addiction Research, 16, 146-151.

Av Edle Ranvdal
Publisert 12. mai 2010 12:29 - Sist endret 10. okt. 2011 11:32