Disputas Philipp Lobmaier

Lege og forsker Philipp Paul Koren Lobmaier vil onsdag 17.11. forsvare sin avhandling ”Heroin relapse prevention with naltrexone implants: A randomised comparison with methadone treatment among inmates released from prison” for graden PhD i Urbygnigens Gamle Festsal i Karl Johans gate 47.

Philipp Lobmaier

Prøveforelesningen på oppgitt emne begynner kl 10:15 og disputasen finner sted samme dag fra kl 13:15. I etterkant av doktorgradsprøven vil Seraf holde en mottakelse med enkel servering for alle gjester i Gymnastikkbygningens Frokostkjeller. Klikk her for info om adkomst:
http://www.uio.no/om/finn-fram/omrader/sentrum/domus-academica/

Om disputasen

Philipp Lobmaier har gjennomført en klinisk studie hvor fengselsinnsatte ble behandlet med det heroinblokkerende legemiddelet naltrekson.

Prosjektet ble gjennomført mellom 2005 og 2008 og viste en klar nedgang i heroinbruk blant alle 44 deltakere seks måneder etter løslatelsen. Den nye behandlingen med langtidsvirkende naltrekson som implantat ble i dette prosjektet for første gang sammenlignet med standard metadon vedlikeholdsbehandling. I fengselsprosjektet reduserte begge behandlingsformene bruk av heroin og vanedannende legemidler som f.eks. valium. Også kriminell virksomhet gikk ned i oppfølgingsperioden på seks måneder etter løslatelse.

I sin doktorgradsavhandling ”Heroin relapse prevention with naltrexone implants: A randomised comparison with methadone treatment among inmates released from prison” har Philipp Lobmaier og medarbeidere beskrevet spesifikke utfordringer vedrørende interesse, motivasjon og oppfølging under og etter soning. Til tross for disse utfordringene viste behandlingen med naltrekson implantat og metadon vedlikeholdsbehandling sammenlignbar god effekt.

Videre rapporteres det i avhandlingen funn fra en systematisk litteraturgjennomgang på langtidsvirkende naltrekson. Effekten av illegalt brukte opiater under naltrekson implantat behandling er også beskrevet.

Funnene fra fengselsstudien viser at det lar seg gjøre å tilby naltrekson implantat behandling før løslatelse, og at denne behandlingen reduserer heroinbruk. Omtrent en fjerdedel av innsatte i norske fengsler har brukt heroin før soning og det er høy frekvens av tilbakefall etter løslatelse. Metadon vedlikeholdsbehandling har blitt den mest vanlige behandlingsformen for heroinavhengighet og er i økende grad tilgjengelig under soning.

Det er behov for flere behandlingsformer som kan påbegynnes i fengsel og fortsettes etter løslatelse. Langtidsvirkende naltrekson fremstår som godt egnet fordi det ikke er vanedannende og kan hjelpe innsatte som har holdt seg rusfrie under soningen å holde seg rusfrie også etter løslatelsen.
 

Publisert 15. nov. 2010 00:00 - Sist endret 10. okt. 2011 10:13