Feiring av Helge Waal

SERAF's "far", professor Helge Waal fylte 70 år 24.april. I den anledning arrangerte SERAF et seminar 23.april i Wergelandssalen i Litteraturhuset i Oslo.

Omlag 100 personer hadde meldt seg på og fant veien til seminaret som besto av foredrag med delvis historisk og oppsummerende tematikk. Representert var også noen av forfatterne bak festskriftet som ble utgitt samtidig; “Fornuft og følelser”

De som talte var:

  • Jørgen G. Bramness: Velkommen til feiring
  • Øyvind og Reidun Hansen: Behandlingskollektiv - 40 år med levefelleskap
  • Ingeborg Helgeland: Tiltak for ungdom med de alvorligste atferdsvanskene
  • Lise Aasmundstad: Fra bruker til aktør
  • Martin Blindheim: Da metadon kom til Norge
  • Willy Pedersen: Narkotikapolitikken: Tid for forandring?

Martin Blindheim

Willy Pedersen

Etter den faglige delen var det tid for deilig lunsj fra Litteraturhusets egen café i Amalie Skram salen og sjanse til å få snakket med gamle kollegaer og bekjente. Deretter gikk det slag i slag med taler, både fra fagmiljøet og Helges nærmeste familie. Ja, så mange taletrengte var det, at hver måtte begrense sin tale til noen minutter kun. Her representert ved dekan Finn Wisløff.

Jubilanten til venstre og Finn Wisløff til høyre

Foto: Åse Sørheim

Jubilanten hadde vært hos fotograf Morten Krogvold og blitt tatt bilde av. Resultatet ble overrukket Helge, med et eksemplar til familien, og et eksemplar som skal henge i SERAF’s kontorlokaler.

Portrett av Helge Waal av fotografen Morten Krogvold

Ingen slik anledning er komplett uten et musikalsk innslag og det man kan kalle dagens høy-kulturelle innslag var ved Jo Skaansar som fremførte egenkomponert materiale og coverlåter.

Ine Hoem til venstre og Jo Skaansar til høyre

Det mer “lav" kulturelle innslaget kom til syne i form av SERAF’s egne sang-engler som hadde skrevet ny tekst til “Gratulerer med dagen” og fremførte denne i hvite, “amerikanske” kjortler.

SERAF-koret fra venstre: Edle Ravndal, Monica Sarfi, Ragnhild Kjøsnes, Katinka Anchersen, Gabrielle Welle-Strand, Brittelise Bakstad, Linda Wüsthoff

Foto: Åse Sørheim

Omsider kunne jubilanten selv endelig komme til ordet og uttrykte sin glede over oppmerksomheten som ble ham til del, en hel dag til ende.
Til applaus avsluttet Helge dagens program og etter at alle blomstene, gavene og fruen var satt i en drosje, ble Helge med en liten gjeng ut på Kunstnernes Hus for å feire et arrangement vel utført.

Foto: Åse Sørheim

 

 

Av Arild Andreas Olsen
Publisert 10. mai 2010 11:32 - Sist endret 1. nov. 2018 09:47