Helge Waal utnevnt til Ridder av St. Olavs orden

H.M. Kongen har utnevnt Professor Helge Waal til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for hans innsats for norsk rus- og avhengighetsforskning. Tildelingen fant sted tirsdag 9. november.

Foto: Morten Krogvold

Viktig innsats i norsk rusmiddelforskning

Helge Waals innsats for norsk rusmiddelforskning og politikk har vært betydelig. Han har i hele sin yrkeskarriere bidratt vesentlig til å endre synet på rusmisbrukeren og de problemene rusmisbruk fører med seg. Ikke minst har hans helhjertede bidrag fått politiske og konkrete konsekvenser til beste for dem som sliter med rusmiddelmisbruk i vårt land.

En pioner innen psykiatri og rusmedisin

Helge Waal og Kansellisjef Anders Flågen ved overrekkelsen av St. Olavs orden. (Foto: Arild Andreas Olsen)

Helge Waal har vært en pioner innen psykiatri og rusmedisin i Norge, og det er en stor arv både klinisk og vitenskapelig som vil leve videre også etter at han en gang i fremtiden vil måtte gi seg som aktiv bidragsyter i feltet. Hans evne til nytenkning og entreprenørskap har bidratt i etableringen av særlig behandlingskollektivene og legemiddelassistert rehabilitering (LAR).

I tillegg har han vært en akademisk entreprenør og stått ansvarlig for en lang rekke klinisk relevante forskningsprosjekter. De siste årene har han bidratt til etableringen av Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) som et nasjonalt forskningssenter innen klinisk rusforskning.

Sterkt forskningsengasjement

Troen på at forskningen og forskningsresultater kunne bringe faget framover, har hele tiden preget Helge Waals yrkeskarriere. Ikke minst har hans innsats for noen av de mest sårbare i samfunnet – de unge og eldre narkotikamisbrukerne vært betydelig. Han viste tidlig forståelse av forskningens betydning for å belyse problemene og skisserte samtidig løsninger. Dette engasjementet har brakt ham i kontakt med mange ulike forskningsmiljøer og til tverrfaglig samarbeid med mange forskjellige forskere med ulikt faglig ståsted.

Helge Waal er ikke primært opptatt av forskningen som en akademisk disiplin i seg selv, men anvender forskning som et redskap til å stadig forbedre den klinisk praksis. Det aller meste av prosjekter og forskning han har bidratt til, har konkret søkt å forbedre behandlingen som skal tilbys til beste for de mange enkeltmennesker med rusmisbruk.

Publisert 9. nov. 2010 10:22 - Sist endret 29. apr. 2014 12:11