Ny artikkel om helsepersonells holdninger til og kunnskap om 12-trinnsgrupper

Tolv-trinn grupper (f.eks. Anonyme Narkomane (NA)) er en verdifull ressurs for rusavhengige når det gjelder å få støtte til å klare å komme seg ut av et rusmisbruk. Likevel er det noen aspekter ved disse fellesskapene som kan oppleves som kontroversielle og kan begrense helsepersonells anbefaling av dem.

Denne studien beskriver holdnings- og kunnskapsbaserte barrierer til 12-trinnsgrupper blant klinikere i Norge; en behandlingskultur der mindre enn 5% av behandlingstiltakene bruker 12-trinn filosofi, og sammenligner med data fra en lignestudie amerikansk studie.

Link til artikkel

Av Jon Kåre Vederhus
Publisert 9. aug. 2010 10:20 - Sist endret 10. okt. 2011 11:18