Langtidsvirkende naltrekson i behandling av alkohol- og heroinavhengighet: ny systematisk kunnskapsoppsummering.

Naltrekson som langtidsvirkende depotsprøyte eller implantat reduserer lysten på alkohol og blokkerer effekten av heroin og andre opiater. I denne artikkelen gir vi en oppdatert litteraturgjennomgang og beskriver de mest brukte preparatene.

Artikkelen er publisert i CNS Neuroscience & Therapeutics

Vi oppsummerer aktuell forskningslitteratur både på farmakologiske egenskaper og på behandlingseffekt ved alkohol- og opiatavhengighet. Samlet sett er resultatene fra den systematiske litteraturgjennomgangen lovende og de bekrefter at langtidsvirkende naltrekson bør være tilgjengelig for pasienter med alkohol eller opiatavhengighet i nær framtid.

Hele artikkelen kan leses i tidsskriftet ”CNS Neuroscience & Therapeutics” her:
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1755-5949.2010.00194.x/abstract 

 

Av Philipp Lobmaier
Publisert 13. okt. 2010 10:42 - Sist endret 10. okt. 2011 10:19