Ny artikkel: LAR-ansattes holdninger samvarierer med behandlingsresultater for pasientene

En ny publikasjon fra SERAF viser at det er nokså stor variasjon i holdninger til LAR-behandlingen blant LAR-ansatte i Norge.

Studien ble gjennomført i 2007. Holdningsstudien målte LAR-ansattes holdninger til hvor tilgjengelig behandlingen bør være og holdninger til hvordan LAR-pasienters rusbruk i behandling bør håndteres. Basert på holdningscoren målt i studien ble alle de norske LAR-sentrene (13 stk) delt inn i 3 grupper; ”skadereduksjonsorienterte” sentre (4), ”rehabiliteringsorienterte sentre” (4) og en ”mellomgruppe” av sentre (5) som la seg mellom disse to ytterpunktene på holdningsskalaen.

Resultatene viser at de rehabiliteringsorienterte sentrene hadde færre pasienter per behandler, gjennomførte flere urintester og deltok i flere ansvarsgruppe møter enn kollegene i de skadereduksjonsorienterte sentrene. Samtidig hadde de rehabiliteringsorienterte sentrene mindre rusbruk blant pasientene i behandlingen og bedre sosial rehabilitering målt i blant annet egen bolig og arbeidsdeltagelse sammenlignet med de skadereduksjonsorienterte sentrene. Mulige årsaker til og konsekvenser av de observerte ulikhetene i holdninger blir diskutert i artikkelen.

Les hele artikkelen her: http://www.biomedcentral.com/1472-6963/10/194

Av Thomas Clausen
Publisert 7. juli 2010 11:59 - Sist endret 10. okt. 2011 11:20