NIDA reisestipend 2010 til post doc forsker Ayna Johansen

NIDA - ISAM 2010’s reisestipend for unge forskere går til Ayna Johansen, Post doc forsker ved SERAF.

Stipendet gis hvert år til unge forskere som viser evner til å utvikle videre forskning på rus. På dette års ISAM (International Society of Addiction Research) konferanse presenterte Ayna sitt innlegg med tittelen: “Close enough but no further” – a qualitative study on the formation of sobriety promoting mentoring relationships in persons with substance addiction.

Stipendet bidrar til forskeres utvikling ved å fasilitere disseminering av forskerens arbeid samt skape kontakter innenfor NIDA (National Institute of Drug Abuse) nettverket. NIDA finansierer årlig store mengder Amerikanske, så vel som internasjonale forskningsprosjekter.

Publisert 11. okt. 2010 11:15 - Sist endret 10. okt. 2011 10:21