Ny Professor ved SERAF

Thomas Clausen er nå tilsatt som Professor ved SERAF. Før fylte 38 år tar Thomas Clausen over stafettpinnen etter at Helge Waal gikk av med pensjon ved 70 års alder våren 2010.

Thomas Clausen er nå tilsatt som Professor ved SERAF

Thomas Clausen avla medisinsk embetseksamen i 2000, ved Universitetet i Oslo og disputerte for graden Dr. med i 2005 også ved Universitetet i Oslo. Avhandlingen hadde tittelen; "Old age and ageing in Botswana; Health, Nutrition and Lifestyle".

Siden vinteren 2006 har han vært ansatt ved SKR/SERAF og forskningsinteressene har vært knyttet til studier av; dødelighet og kriminalitet før, under og etter LAR, ulikheter i LAR i Norge, alkoholkonsum i lav og middelinntektsland (spesielt i Afrika) og tolvtrinns selvhjelpsgrupper i rusbehandlingen.

Når Professor Waal nå trapper ned, er det en stor ære å skulle være en av de som skal fylle tomrommet etter ham. Helge Waal har gjennom flere tiår vært og er fortsatt en enestående bidragsyter i norsk rusmedisin.

Heldigvis vil Professor Waal fortsette med en del arbeidsoppgaver ved SERAF som professor emeritus i tiden fremover. "Et nært samarbeid med Waal vil holde fram så lenge som mulig", påpeker Clausen. "Jeg vil bruke årene fremover ved SERAF på å fortsette oppbyggingen av min kompetanse innen rus- og avhengighetsmedisin og etter beste evne videreføre tradisjonen etter Professor Waal; å bidra med et forskningsbasert kunnskapsgrunnlag for en best mulig behandling for rusavhengige pasienter”, sier Clausen.

Forskningsaktiviteten kommer i hovedsak til å være fokusert rundt LAR (Legemiddelassistert rehabilitering), men også dødelighet blant rusavhengige.

 

Av Pernille Karlsen
Publisert 9. juli 2010 11:58 - Sist endret 10. okt. 2011 11:19