Ny artikkel: Pregabalin sparer benzodiazepiner

I en ny vitenskapelig artikkel fra SERAF og Avdeling for legemiddelepidemiologi ved Nasjonalt folkehelseinstitutt blir den benzodiazepinsparende effekten av epilepsimedisinen Pregabalin (Lyrica®) undersøkt.

Artikkelen er publisert i Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology

Pregabalin har i flere studier vist seg å ha en angstdempende og smertestillende effekt. Det har også blitt rapportert at bruk av dette stoffet hindrer overdreven bruk av benzodiazepiner (for eksempel Vival, Valium, Stesolid, Xanor og Sobril). Målet med denne studien fra reseptregisteret var å undersøke om oppstart med medikamentet pregabalin reduserte inntaket av benzodiazepiner. Studien viste at psykiatriske pasienter som startet pregabalin var i stand til å redusere mengden av benzodiazepiner brukt med nesten 50 %. Dette var i tillegg til de nesten 20 % som klarte å stoppe sin bruk av benzodiazepiner totalt.

Studien kan ikke verken bekrefte eller avkrete om pregabalin har et eget misbrukspotensial. Om pregabalin ikke er et avhengighetsskapende medikament vil resultatene av være oppløftende for dem som sliter med høyt forbruk av benzodiazepiner, mens resultatet er mindre oppløftende om det viser seg av pregabalin i seg selv kan misbrukes.

Av Jørgen G. Bramness
Publisert 19. mai 2010 00:00 - Sist endret 23. okt. 2013 23:20