Statusrapport for LAR 2009. “Siste år før nye retningslinjer”.

Stadig flere kommer i behandling i LAR – legemiddelassistert rehabiliering i Norge. Ved årsskiftet var antallet 5383. Selv om ventelistene stadig blir kortere, er det ingen tegn til at behovet er dekket.

Behandlingen blir i økende grad integrert i helseforetakernes psykiatri- og rusbehandlingstilbud, men ressurstilgangen holder ikke tritt med økningen i pasientantall. Rapporten viser kostnadene ved behandlingen og gir en skisse av en sammenlikning med et senter for heroinassistert behandling.

Rapporten inneholder en undersøkelse av statusrapportens pålitelighet. Dette gjør det mulig å skille mellom pålitelige og mindre pålitelige funn i undersøkelsen. Den viser ellers at det fortsatt er betydelig forskjell på behandlingsopplegg og resultater i LAR i landets ulike sentre men også at forskjellene er blitt mindre. Fortsatt viser LAR god evne til å holde pasientene i behandling og resultatene i forhold til rusmiddelbruk, er gode. Det er imidlertid svakere resultater i forhold til yrkesmessige rehabilitering og en høy andel av pasientene er eller vil bli trygdet.

Ved neste undersøkelse vil LAR-sentrene arbeide med nye retningslinjer. Det blir spennende å se om dette vil påvirke funnene.

Les mer og last ned rapporten her
 

Av Helge Waal
Publisert 23. juni 2010 10:26 - Sist endret 10. okt. 2011 11:23