Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) fører til redusert somatisk sykelighet

Ivar Skeie og kolleger blant annet fra SERAF har nylig publisert studien: ”Changes in somatic disease incidents during opioid maintenance treatment: results from a Norwegian cohort study” i BMJ-Open.

Ivar Skeie. Foto: Lars-Andreas Kvisle, http://commons.wikimedia.org

Studien er basert på en gjennomgang av journaler fra 200 pasienter i Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) bosatt i Hedmark og Oppland fra perioden 1998-2007.

Hovedfunnet fra studien er at pasienter som begynner i LAR har en betydelig nedgang i rusrelaterte sykdomstilfeller som behandles i sykehus, i forhold til tiden før LAR-behandlingen startet.

Spesielt ble ikke-fatale overdoser og andre injeksjonsrelaterte skader/lidelser redusert mens pasientene var i LAR-behandlingen. Pasienter som avsluttet LAR-behandlingen opplevde igjen høy forekomst av rusrelaterte sykdomstillfeller.

Hele artikkelen kan leses på: http://bmjopen.bmj.com/content/early/2011/08/05/bmjopen-2011-000130.short?rss=1

Last ned artikkel fra Aftenpostens papirutgave 9. august 2011

Publisert 9. aug. 2011 12:31 - Sist endret 15. aug. 2011 15:20