Aktuelle saker 2011

Publisert 28. des. 2011 11:27

Benzodiazepiner er effektive og trygge legemidler til behandling av søvnløshet, angst, epilepsi og muskelspasmer, men det er også et potensial for skadelig bruk, misbruk og avhengighet.

Publisert 21. des. 2011 11:04

I en undersøkelse som SERAF nylig har publisert i det viktige tidsskriftet ”Addiction” viser forskerne at pasienter som står på metadon har en øket sannsynlighet for å være involvert i trafikkulykker med personskade.

Publisert 7. nov. 2011 11:07

Det har det siste året vært en økende oppmerksomhet rundt misbruk av gamma-hydroksy-butyrat (GHB). Det er gjort flere store beslag og det har kommet bekymringsmeldinger fra flere miljøer.

Publisert 11. okt. 2011 11:45

Psykolog og doktorgradsstipendiat ved SERAF, Eline Borger Rognli  ble intervjuet av Regionalt kompetansesenter for dobbeltdiagnose, rus og psykiatri (RKDD), ved Sykehuset innlandet HF om hennes arbeid med det diagnostiske utredningsverktøyet PRISM.

Publisert 11. okt. 2011 09:38

SERAF organiserte 27. september 2011 en seminardag med tema "Amfetamin/metamfetamin, et stoff på frammarsj i Norge - virkninger på bruker og foster." i samarbeid med Borgestadklinikken.

Publisert 10. okt. 2011 15:21

Artikkelen "A cross-sectional study of patients with and without substance use disorders in Community Mental Health Centres " av Linda E. Wüsthoff, Helge Waal, Torleif Ruud og Rolf W. Gråwe har oppnådd statusen "highly accessed" i BioMed Central Psychiatry

Publisert 12. sep. 2011 11:19

Den årlige konferansen for International Society of Addiction Medicine ble avholdt i forrige uke i Oslo. SERAF var arrangør for den 13. konferansen i rekken. Tittelen for årets konferanse var "Addiction: Science - Politics - Realities".

 

Publisert 2. aug. 2011 15:55

6.-10.september 2011 arrangeres den 13. internasjonale ISAM-konferansen. ISAM står for International Society of Addiction Medicine og arrangeres i år av Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) og finner sted i Radisson Blu Scandinavia sine lokaler i Oslo sentrum.

Publisert 24. mai 2011 13:07

SERAF-stipendiat Linn Gjersing forsvarer avhandlingen “Staff attitudes towards opioid maintenance treatment (OMT) and the associations with treatment” den 6. juni for graden ph.d

Publisert 23. mai 2011 11:10

SERAF stipendiat Jon Mordal vil den 13. mai 2011 forsvare sin avhandling "Recent substance intake and drug influence among patients admitted to acute psychiatric wards. A cross-sectional study of toxicological findings, physician assessment and patient self-report in two Norwegian hospitals." for graden Ph.d.