Aktuelle saker 2011

Publisert 30. des. 2011 12:15

Omtrent hver femte LAR-pasient mottar samtidig forskrivning på antidepressiver.

Publisert 29. des. 2011 10:27

PhD stipendiat Anne Opsal og kolleger blant annet fra SERAF har nylig publisert studien: "Substance abuse in patients admitted voluntarily and involuntarily to acute psychiatric wards: a national cross-sectional study" i tidsskriftet Norsk Epidemiologi.

Publisert 28. des. 2011 11:27

Benzodiazepiner er effektive og trygge legemidler til behandling av søvnløshet, angst, epilepsi og muskelspasmer, men det er også et potensial for skadelig bruk, misbruk og avhengighet.

Publisert 22. des. 2011 13:52

Det endelige vedtaket om å forlenge finansieringen av SERAF ut april 2018 kom i midten av desember i 2011.

Publisert 21. des. 2011 11:04

I en undersøkelse som SERAF nylig har publisert i det viktige tidsskriftet ”Addiction” viser forskerne at pasienter som står på metadon har en øket sannsynlighet for å være involvert i trafikkulykker med personskade.

Publisert 19. des. 2011 16:12

Denne studien ble utført på Avgiftningsposten ved Avd. for rus- og avhengighetsbehandling, Sørlandet Sykehus. Den tar for seg brukerbaserte ressurser (selvhjelpsgrupper), og det å få håp til forandring.

Publisert 7. nov. 2011 11:07

Det har det siste året vært en økende oppmerksomhet rundt misbruk av gamma-hydroksy-butyrat (GHB). Det er gjort flere store beslag og det har kommet bekymringsmeldinger fra flere miljøer.

Publisert 3. nov. 2011 10:43

I en ny litteraturstudie publisert i Tidsskrift for den norske legeforening gjennomgår Arne Helland (NTNU/St. Olavs hopsital) og Jørgen G. Bramness (SERAF) vår kunnskap om bruk av baklofen til behandling av rusmiddellidelser.

Publisert 2. nov. 2011 12:30

Heroinavhengige utenfor LAR-behandling begår et betydelig antall kriminelle handlinger og mange er gjentatte ganger i kontakt med politi og kriminalomsorg. På bakgrunn av dette ville vi undersøke kriminalitet før, under og etter LAR i en nasjonal kohort av LAR-pasienter.

Publisert 11. okt. 2011 11:45

Psykolog og doktorgradsstipendiat ved SERAF, Eline Borger Rognli  ble intervjuet av Regionalt kompetansesenter for dobbeltdiagnose, rus og psykiatri (RKDD), ved Sykehuset innlandet HF om hennes arbeid med det diagnostiske utredningsverktøyet PRISM.

Publisert 11. okt. 2011 09:38

SERAF organiserte 27. september 2011 en seminardag med tema "Amfetamin/metamfetamin, et stoff på frammarsj i Norge - virkninger på bruker og foster." i samarbeid med Borgestadklinikken.

Publisert 10. okt. 2011 15:21

Artikkelen "A cross-sectional study of patients with and without substance use disorders in Community Mental Health Centres " av Linda E. Wüsthoff, Helge Waal, Torleif Ruud og Rolf W. Gråwe har oppnådd statusen "highly accessed" i BioMed Central Psychiatry

Publisert 5. okt. 2011 16:09

Dette krever at DPS’ene undersøker pasientene med henblikk på rusproblematikk og tilpasser behandlingen deretter.

Publisert 3. okt. 2011 16:10

Artkkelen "Mortality among drug users after discharge from inpatient treatment: an 8-year prospective study" av Edle Ravndal (SERAF) og Ellen J. Amundsen (SIRUS) er tildelt prisen.

Publisert 21. sep. 2011 14:21

Et nytt kull studenter i Erfaringsbasert master i psykososialt arbeid startet mandag 19. september.

Publisert 12. sep. 2011 11:19

Den årlige konferansen for International Society of Addiction Medicine ble avholdt i forrige uke i Oslo. SERAF var arrangør for den 13. konferansen i rekken. Tittelen for årets konferanse var "Addiction: Science - Politics - Realities".

 

Publisert 6. sep. 2011 12:22

Panelet, ledet av Sverre Nesvåg, som har oppsummert og vurdert det materialet som ble lagt fram på konsensuskonferansen om heroinassistert behandling, anbefaler at et slikt behandlingstilbud ikke etableres i Norge

Publisert 25. aug. 2011 09:35

Vi studerte domfellelser i en norsk kohort søkere til LAR- behandling i perioden tre år forut for LAR-søknad.

Publisert 9. aug. 2011 12:31

Ivar Skeie og kolleger blant annet fra SERAF har nylig publisert studien: ”Changes in somatic disease incidents during opioid maintenance treatment: results from a Norwegian cohort study” i BMJ-Open.

Publisert 2. aug. 2011 15:55

6.-10.september 2011 arrangeres den 13. internasjonale ISAM-konferansen. ISAM står for International Society of Addiction Medicine og arrangeres i år av Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) og finner sted i Radisson Blu Scandinavia sine lokaler i Oslo sentrum.

Publisert 1. aug. 2011 12:46

PhD stipendiat Ingunn Olea Lund har mottatt to stipender for forskningsopphold ved Johns Hopkins Medicine i USA fra høsten 2011 til våren 2012. SERAF gratulerer!

Publisert 12. juli 2011 12:38

En ny norsk studie viser at det er lav risiko for å utvikle opioidavhengighet ved kortvarig behandling.

Publisert 24. mai 2011 13:07

SERAF-stipendiat Linn Gjersing forsvarer avhandlingen “Staff attitudes towards opioid maintenance treatment (OMT) and the associations with treatment” den 6. juni for graden ph.d

Publisert 23. mai 2011 11:10

SERAF stipendiat Jon Mordal vil den 13. mai 2011 forsvare sin avhandling "Recent substance intake and drug influence among patients admitted to acute psychiatric wards. A cross-sectional study of toxicological findings, physician assessment and patient self-report in two Norwegian hospitals." for graden Ph.d.

Publisert 23. mai 2011 11:06

Denne rapporten går igjennom den viktigste litteraturen med hensyn til kvinner med rusproblemer og type og utbredelse av psykopatologi.