Forbruket av benzodiazepiner i Norge

Benzodiazepiner er effektive og trygge legemidler til behandling av søvnløshet, angst, epilepsi og muskelspasmer, men det er også et potensial for skadelig bruk, misbruk og avhengighet.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

Selv om disse stoffene har vært på markedet i 50 år, og ganske mange rapporter har blitt publisert, har de grunnleggende epidemiologiske parametrene om insidens, prevalens og varighet av bruk har ikke vært dokumentert i Norge.

En ny studie nylig publisert I Norsk Epidemiologi beskriver disse parametrene.

Les mer og last ned artikkelen her

Publisert 28. des. 2011 11:27 - Sist endret 2. jan. 2012 13:52