Endre: Røykeslutt over internett og mobil

I dag, 29. august lanserer SERAF røykesluttprogrammet Endre. Programmet skal hjelpe individer med å endre atferd, og det er designet så det endres som følge av tilbakemeldinger fra brukerne. Prosjektet har i tillegg et langsiktig mål om å endre kunnskapen om effektive e-Helse programmer.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Endring sentralt i programmet

SERAFs røykesluttprogram Endre er et eHelse-program som skal støtte helsefremmende atferd over mobil og internett. Programmet er utviklet på SERAF og benytter Motiverende Intervju (MI) som modell for veiledningsprosessen. Både i forskningsprosjektet og i røykesluttprogrammet er endring sentralt.

Endre skal i første omgang testes ut av en liten gruppe testbrukere. Gjennom kvalitative intervjuer vil tilbakemeldinger fra brukerne føre til videreutvikling av programmet. Gjennom vekselsvis utprøving og forbedring av Endre er målet å komme frem til et produkt som i stor grad er tilpasset målgruppens ønsker og behov - og at programmet med dette skal bli et solid verktøy som kan hjelpe personer med å nå målet sitt om røykfrihet ved å endre atferd.

Øke kunnskap om eHelse programmer

Det har lenge rådet en tendens til å designe stadig nye eHelse-programmer som testes i sin helhet ved randomiserte kontrollerte studier. Til tross for at mange slike programmer har hatt god effekt, er de som regel svært komplekse, og i slike studier har man sjelden mulighet til å uttale seg om hva som egentlig er de virkningsfulle elementene. Dette gjør det vanskelig å lage gode nye programmer, og å forbedre eksisterende programmer.

Med denne studien ønsker SERAF å fremskaffe mer kunnskap om hva som virker, hva som ikke virker - og dermed også hvordan slike programmer kan designes så de mer effektivt kan bidra til å løse atferdsrelaterte helseproblemer.

Publisert 29. aug. 2014 07:00 - Sist endret 8. mars 2021 10:57