Aktuelle saker 2014

Publisert 13. jan. 2015 14:48

I en ny rapport fra SERAF har vi studert bruken av benzodiazepiner og andre sovemidler hos pasienter i legemiddelassistert rehabilitering (LAR).

Publisert 22. des. 2014 15:16

I en nylig publisert studie fra SERAF går det fram fra at metamfetamin er det sentralstimulerende stoffet med størst tilgjengelighet i Norge.

Publisert 4. des. 2014 14:41

Depresjon er en nokså vanlig forekommende tilstand blant voksne og eldre. Mesteparten av kunnskapsbasen knyttet til mental helse og også depresjon stammer fra «vestlige land». Vi har mindre kunnskap om utbredelse, og faktorer som påvirker depresjon fra lav- og middelinntektsland generelt og fra Afrika spesielt. 

Publisert 11. nov. 2014 16:08

Programstyret for rusmiddelforskning har innvilget syv nye prosjekter på rusmiddelforskning og forskning om spilleavhengighet. SERAF samarbeider i tre av prosjektene fra Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Publisert 10. nov. 2014 11:51

Ved universitetssykehuset i Stavanger er det med bidrag fra SERAF gjennomført en studie som viser omfanget av rusutløst psykose i et kjent opptaksområde. Studien er slik sett unik i sitt slag.

Les mer om studien her

Publisert 5. nov. 2014 10:28

I en ny artikkel i Tidsskrift for den norske legeforening diskuteres ord og ordbruk på rusmiddelfeltet av Jørgen g. Bramness. 

Les hele artikkelen her

 

Publisert 30. okt. 2014 10:01

PhD-student ved SERAF, Eli Marie Wiig, har dybdeintervjuet rusavhengige spedbarnsmødre som selv har vokst opp i hjem med rusproblemer, om hvilke utfordringer de står overfor når det gjelder å ta vare på barna sine.

Publisert 28. okt. 2014 13:21

16. og 17. oktober deltok 750 mennesker fra hele landet på den 10. nasjonale LAR konferansen i Oslo.

Publisert 15. okt. 2014 13:28

I oktober 2014 utgir Norsk Famaceutisk Tidsskift et temanummer om LAR-behandling.

Publisert 7. okt. 2014 06:00

SERAF publiserer i dag rapporten; Forgiftningsdødsfall og øvrige narkotikarelaterte dødsfall i Danmark, om narkotikarelaterte dødsfall i de tre danske kommunene; København, Aarhus, og Odense.

Publisert 24. sep. 2014 11:07

I dag legges det ut en ny rapport om vanedannende legemidler i Norge fra Nasjonalt folkehelseinstitutt (NFI), hvor Professor Svetlana Skurtveit ved SERAF har vært sentral i utarbeidelsen.

Publisert 16. sep. 2014 10:21

-Bruk av medikamenter ved behandling av alkoholmisbruk bør brukes mer, sier Jørgen G. Bramness i intervju med forskning.no.

Publisert 5. sep. 2014 07:30

Å beregne effekten av LAR-behandling på kriminell aktivitet blant personer som bruker heroin er komplisert, og valg av statistisk metode vil påvirke den estimerte behandlingseffekten.

Publisert 2. sep. 2014 15:24

Søndag 31. august var verdens overdosedag. SERAF - Senter for rus- og avhengighetsforskning var tilstede på markeringen ved Eidsvolls plass i Oslo.

Publisert 1. sep. 2014 13:36

Carolien Konijnenberg tildeles H.M. Kongens gullmedalje for sitt doktorgradsprosjekt ved Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) og Enheten for Kognitiv Utviklingspsykologi (EKUP) på Psykologisk Institutt.

Publisert 29. aug. 2014 07:00

I dag, 29. august lanserer SERAF røykesluttprogrammet Endre. Programmet skal hjelpe individer med å endre atferd, og det er designet så det endres som følge av tilbakemeldinger fra brukerne. Prosjektet har i tillegg et langsiktig mål om å endre kunnskapen om effektive e-Helse programmer.

Publisert 25. aug. 2014 11:59

Oslo og Bergen har hatt alvorlige problemer med åpne russcener. En ny SERAF-artikkel beskriver en studie av fem byer som har hatt langvarige og store problemer

Publisert 19. aug. 2014 10:36

Denne studien tar utgangspunkt i pågående offentlig debatt om at det er lite lokalt handlingsrom for lokal tjenesteutvikling innenfor rusrelaterte tjenester, - og at hovedårsaken til lokal «handlingslammelse» er å finne i helsepolitisk detaljstyring av disse tjenestene.

Publisert 5. aug. 2014 13:28

SERAF-forsker Ayna Johansen, i samarbeid med Mark Lumley fra Wayne State University, arrangerer workshop i emosjonsfokusert rusbehandling den 15. september.

Publisert 21. juli 2014 11:51

Rusrelatert kriminalitet øker risiko for avbrutt behandling i LAR.

Publisert 30. juni 2014 15:15

I denne artikkelen om skadevirkninger av cannabis, trykket i siste nummer av rus og samfunn, gjennomgår professor Jørgen G. bramness de ulike skadevirkningene som kan følge av bruk.

Publisert 27. juni 2014 10:33

SERAF lanserte i går torsdag 26. juni, et nytt prosjekt i Oslo og Bergen, med utdeling av nalokson nesespray som akuttbehandling av opioid (heroin og morfin) overdose som ble åpnet av helseminister Bent Høie.

Publisert 23. juni 2014 14:17

I en nylig publisert studie av eldre som innlegges på et psykiatrisk sykehus er det vist at man får en kognitiv forbedring i ukene etter innleggelse.

Publisert 19. juni 2014 13:03

I kronikken "Legemiddelassistert rehabilitering - viktig behandling med dilemmaer" gjennomgås litteraturen fra norsk LAR, med oppsummering som viser god behandlingseffekt for pasienter i LAR.

Publisert 17. juni 2014 16:09

Dette er tittelen på den nylig publiserte artikkelen i Tidsskrift for den Norske legeforening som beskriver situasjonen til 103 personer som var blitt utskrevet fra LAR i Vest-Agder i perioden 1998-2009.