Nalokoson nesespray som overdosestrategi

SERAF lanserte i går torsdag 26. juni, et nytt prosjekt i Oslo og Bergen, med utdeling av nalokson nesespray som akuttbehandling av opioid (heroin og morfin) overdose som ble åpnet av helseminister Bent Høie.

Helseminister Bent Høie åpner nalokson nesespray prosjektet på Strax-huset i Bergen. Foto: Philipp P. Lobmaier

Nalokson nesespray prosjektet er en del av Nasjonal overdosestrategi som ble lansert av Regjeringen og Helseminister Bent Høie i april i år. Utdeling av nalokson nesespray er et viktig nytt tiltak i den nasjonale strategien, og det ble lansert i dag med helseminister Bent Høies tilstedeværelse og deltagelse i Bergen ved Strax-huset. I Oslo starter prosjektet opp fredag 27. juni på Prindsen mottakssenter.

Skal være enkelt å bruke

Hvert år dør nærmere 300 personer som følge av overdoser med narkotika. Nalokson er et legemiddel som allerede er i bruk i ambulansetjenesten, og som er standard akuttbehandling mot opioid overdose, men da i injeksjonsform. Dette er ikke en motgift mot alle typer narkotika, men mot opioider som heroin og metadon, som tar flest liv.

- Det nye med dette prosjektet er at det er opioidbrukerne selv, deres pårørende eller ansatte på væressteder som skal få opplæring i førshjelp og bruk av nalokson i nesespray-form, forklarer Philipp P. Lobmaier. Han er prosjektansvarlig lege og koordinator for forskningsprosjektet.

- Når de som oppdager en overdose; brukerne eller deres pårørende, selv har nalokson tilgjengelig vil livreddende førstehjelp ved en opioid overdose kunne iverksettes umiddelbart, og dette kan bidra til å redde liv.

Tid en avgjørende faktor


Her viser stipendiat ved SERAF, Desiree Madah-Amiri hvordan man skal bruke nalokson nesespray. Foto: Philipp P. Lobmaier

For å hindre overdosedødsfall kan minuttene til ambulansen kommer være avgjørende for overlevelse eller hjerneskade. Ved en overdose eller forgiftning er det for mange opiatmolekyler knyttet til opiatreseptorene og det fører til pustestans ved at pustesignalene i hjernen ikke kommer gjennom. Dødsfall ved overdose er dermed fordi personen slutter å puste. Nalokson fungerer som en motgift ved å rense reseptorene for heroin eller metadon, slik at stoffene ikke lenger virker og at personen da kan puste igjen.

- Hjernen tåler oksygenmangel veldig dårlig og det skal ikke så mange minuttene til helt uten oksygen før hjernen er varig skadet, forklarer Lobmaier.

- Nalokson nesespray virker veldig fort, i løpet av et par minutter.

Det at legemiddelet nå gjøres tilgjengelig som nesespray gjør at man ikke må være utdannent helsepersonell for å gi legemiddelet, samt at smitterisiko forbundet med nålstikk elimineres.

- Vi har ingen inklusjons- eller eksklusjonskriterier på prosjektet, vi ønsker å nå ut så bredt som mulig, og da kan alle de som vil få opplæring få dette, forteller Lobmaier.

Utdeling av nalokson nesespray skjer etter et kort kurs, der man gjennomgår førstehjelp (pustehjelp), det å alltid ringe 113, og risikofaktorer for overdose. I tillegg får kursdeltakerne opplæring i bruk av nalokson nesespray. Utdelinger og opplæringskurs skal finne sted i kommunenes ordinære tiltaksapparat der opioidbrukere ferdes.

Kontinuerlig evaluering av tiltaket

SERAF-prosjektet har to komponenter; den ene består i selve utdelings- og opplæringsdelen som gjennomføres i sammarbeid med Oslo og Bergen kommune. Den andre delen av prosjektet er en forskningsmessig evaluering av tiltaket.

- Det er viktig at nye initiativ som dette monitoreres slik at man får kunnskap om nytten av tiltaket, og eventuelt kan justere tilbudet slik at det oppleves som tilgjengelig og viktig av målgruppen forteller Thomas Clausen, lege og professor ved SERAF.

SERAF skal parallelt med utdelingen av nalokson nesespray monitorere nytten, ved å undersøke om antall av ambulanseutrykninger for opioid overdose endrer seg, eller om tilstanden til personen som ambulansen ankommer endrer seg som følge av at nalokson nesespray brukes.

- Vi skal også gjenomføre intervjuer med de som kommer på kurs for å få nalokson nesespray utdelt, om deres kunnskap om risikofaktorer for overdose, og vi vil også gjennomføre intervjuer blant de som kommer for å få ny nesespray etter at de har brukt den i en overdosesituasjon, forklarer Clausen.

I tillegg skal prosjektet følge med på overdosedødsfallssituasjonen i byene som prosjektet berører og sammenligne med andre byer der nalokson nesespray foreløpig ikke deles ut. I sum vil kunnskapsinnhentingen munne ut i en rapport med anbefalinger basert på prosjekterfaringene.

Første i sitt slag i Norge

Prosjektet er et samarbeid mellom SERAF og Oslo og Bergen kommune, og ambulansetjenestene i de to byene. Prosjektet er finansiert via Helsedirektoratet, og nalokson nesepray er godkjent til bruk i prosjektet av Statens legemiddelverk. SERAF setter stor pris på Helseministerens aktive interesse og deltagelse i lanseringen av prosjektet i Bergen.

Tilsvarende tiltak med utdeling av nalokson nesespray til opioidbrukere, er gjennomført i blant annet USA, Storbritannia og Danmark med gode erfaringer. Ved SERAF håper man tiltaket vil vise seg å ha en overdosereduserende effekt også i Norge.

Se også http://stoppoverdoser.no/

 

Av Thomas Clausen og Julie Nybakk Kvaal
Publisert 27. juni 2014 10:33 - Sist endret 9. mars 2021 11:26