Professor Edle Ravndal fra SERAF er årets vinner av Oscar Olsen prisen

Prisen deles ut årlig i Kristiansand av Stiftelsen Dr. Oscar Olsen fond.

I komiteens begrunnelse heter det blant annet:

Fra 2009 har hun vært professor i 100 % stilling ved SERAF. Ravndal vitenskapelige produksjon teller mer enn 88 bidrag. Dette omfatter viktige temaer som sammenhengen mellom rusmiddellidelse og behandling sett i lys av psykiatrisk sykelighet, kjønnsforskjeller innen rus og behandlingsfeltet, behandling av langtkomne narkotikamisbrukere, rusbruk og suicid, substitusjonsbehandling for heroinmisbrukere, personlighetsproblematikk og rusbehandling.

Kanskje hennes viktigste bidrag har vært å gjøre langtidsoppfølginger av klienter som har vært til behandling og det er et viktig bidrag at hun har vist at behandling nytter!

Hun har i alle år jobbet som en "enslig" samfunnsviter i medisinske miljøer. Hun har gjennom dette kunnet bringe inn viktige samfunnsmessige og sosiologiske synspunkter og forskningselementer i et fag som mer enn ellers trenger dette. Rus- og avhengighetsmedisin har sin plass innen medisinen, men dette faget, mer enn andre medisinske fagfelt trenger tverrfaglighet. Dette har Ravndal vært en talskvinne for, til tross for de utfordringer det innimellom har gitt henne.

Hun har også hatt med seg et viktig kjønns- og kvinneperspektiv inn i forskningen. På et fakultet og i en virkelighet som altfor lenge har vært dominert av menn har hun kunnet være et troverdig forbilde for unge kvinnelige kandidater. Med sin bakgrunn innen media har hun kunnet bidra med god allmenn folkeopplysning på et område som tørster etter kunnskap og hvor folkemeningene er mange. I denne sammenheng når ikke alltid akademiske og vitenskapelige poenger så langt, men Ravndal har gitt verdifulle bidrag til både opplysning og avmystifisering av et myteomspunnet område i vært samfunn.

Prisen deles ut under en seremoni ved Sørlandet Sykehus 6. mai.

Publisert 12. feb. 2014 12:00 - Sist endret 28. nov. 2016 16:02