SERAF adventdagsverk

Vi ved SERAF valgte i år å prioritere hospitering i gatenære miljø og behandlingstiltak i adventstiden. Les mer om våre erfaringer her. 

Philipp Lobmaier og Marie Eikemo besøkte Prindsen mottakssenter.

I uke 49 fikk alle SERAFs ansatte oppfordring til å bruke et dagsverk til deltagelse i rusfeltets førstelinje.

Vi fikk i stand avtaler med Bymisjonens 24SJU, Forening for Human narkotikapolitikk (FHN), Oslo kommunes Prindsen mottakssenter og ved NAV på Stovner.

Sammen med og hos disse fire vertskapene fikk SERAFs ansatte delta i aktiviteter og observere den gatenære virkeligheten for brukere og for de ansatte i tiltakene.

Vi hadde spennende, lærerike og tankevekkende dager ute, og opplevelsene frister til gjentagelse.

Det er avgjørende viktig for en forskningsinstitusjon som SERAF som driver med klinikknær rusmiddelforskning at vi har god kjennskap til rusfeltets mange aktiviteter. Det er viktig for oss å møte og se den virkeligheten som feltets klinikkere og brukere lever i. Slike egne erfaringer og observasjoner er viktig for alle SERAFs ansatte.

Alle som deltok i hospiteringen i adventstiden har kommet med veldig positive tilbakemeldinger. SERAF vil legge til rette for at vi kan samarbeide slik med institusjoner og aktører i feltet også fremover.

Gjennom hospiteringer som dette får vi ved SERAF viktige innspill til vår forskning og nettverket med fagmiljøene styrkes.

SERAF takker alle institusjoner som inviterte oss med for hospitering og for alle de gode møtene med ansatte og brukere vi fikk.

Bymisjonen 24SJU

24SJU er et helt uvurderlig tilbud til de som strever mest med både alvorlige rusavhengighet og omfattende psykiske problemer. Kirkens Bymisjon viser gjennom opplegget på 24SJU nok en gang sin store styrke - nemlig en uvurderlig kombinasjon av profesjonalitet, medmenneskelighet og evne til tålmodig arbeid koblet med et optimistisk menneskesyn.

Vi som forskere, som dag etter dag kan velge å isolere oss på våre trygge kontorer og pusle med vårt - burde vært ilagt en obligatorisk "ute-på-livet", dag i nedre strøk av Oslo's bykjerne. Ved aktiv lytting og noe deltagelse har vi mye å lære av dem som virkelig "eier" problemene på rusfeltet.

Vandring og utdeling av brukerutstyr med Foreningen for human narkotikapolitikk (FHN)

Jeg møtte Geir Hjelmerud ved Oslo city og vi gikk tur langs Skippergata der vi snakket med brukere som var der. Geir delte ut brukerutstyr og presenterte meg for de vi møtte. Det gjorde inntrykk å møte så mange rusbrukere som åpenbart hadde vanskelige livssituasjoner, men det var også fint at de kjente så godt til Geir og oppleve at han hadde gode relasjoner til de vi møtte.

På runden var vi innom 24SJU, =Oslo, sprøyterommet, Prindsen mottakssenter, inkl "luka" og snakket med de som jobbet der. Geir presenterte meg for alle, så det var lett og naturlig å komme i prat.

Jeg ble hele tiden inkludert i stedet for en som bare "hang" med. Alle vi møtte på runden var veldig engasjerte og fortalte om det arbeidet som de gjorde mot rusgruppen.

Etter runden gikk vil til lokalet til FHN hvor jeg snakket med flere av de som jobbet der. Blant annet en nestleder Heidi Horgen. Vi snakket om muligheter for samarbeid, og de ville gjerne være mer delaktige ift brukergrupper. Vi snakket også om hvordan vi kunne ha laget en tilsvarende dag ved en annen anledning, og ble enige om at det kunne være fint å starte dagen i lokalene deres med presentasjoner av de respektive organisasjonene. De fleste som er med i FHN skulle også på LAR-konferansen i oktober, og vi ble enige om å snakkes mer da.

Alt i alt en bra og lærerik dag. Mange av de vi møtte satte pris på å se forskere "ute i felten" og jeg tror at mer kontakt kan bidra til mange gode samarbeid på sikt.

Prindsen mottakssenter

Vi besøkte Prindsen, Oslo kommunes mottaks og oppfølgingssenter og akutt overnattingstilbud til vanskeligstilte med rusproblemer i Storgata 36C. Overnattingstilbudet er samlokalisert med flere sentrale lavterskeltiltak for rusavhengige i Oslo som ambulerende akutteam, feltpleie med hepatitt klinikk, Luka med utdeling av brukerutstyr og kondomer og Sprøyterommet som ble ferdigstilt til innflytting mandag 9. desember og nå fikk fasiliteter til heroinrøyking.

Vi fikk en kort og strukturert innføring i driften av døgnavdelingen på Prindsen som består av ti overnattingsplasser som er ledige for én natt. I tillegg er det opprettet ti plasser som i samarbeid med lokalt NAV kontor enten kan forlenges utover første natten, eller søkes om til selektiv inntak fra alle Oslo bydeler.

Arbeidsoppgavene ved Prindsen er langt mer omfattende enn å tilby varm seng, mat og dusj: de inkluderer behovskartlegging, viderehenvisning til egnede og mer varige tiltak, samt tilbakeføring til hjemkommunen for personer som ikke er Oslo tilhørende. Tilbudet brukes hyppig, og tilfang vil trolig øke med åpningen av Sprøyterommet i samme bygg som vil flytte inn fra beliggenheten i gården ved siden av.

Vi fikk også anledning til å få en omvisning på Sprøyterommet som gjorde sterkt inntrykk: både fordi brukerne fremsto som tilhørende alle samfunnslag og med stor variasjon i alder, men også fordi vi fikk anledning til å bivåne brukerens møte med engasjerte og omsorgsfulle ansatte under en svært privat seanse: å sette skudd med heroin i armen eller lysken. På spørsmålet om det er behov for nalokson for å raskt kunne behandle overdoser var svarene klart bekreftende: kun i november måned ble ambulansen tilkalt 24 ganger grunnet mistanke om overdose på Sprøyterom. Forsøksprosjektet på nalokson nesespray som for tiden utvikles ved SERAF ga positiv gjenklang – tiltaket vil lett kunne bidra til å øke sjansen for å overleve også neste overdose utenfor trygge lokaler blant sprøyterommets brukere.

Oppsiktsvekkende for oss var også at røykepapir istedenfor sprøytespisser til heroinbruk ser ut til å tas vel imot i brukergruppen. Heroinrøyking istedenfor injisering er et annet viktig bidrag som kan redusere overdosedød. På slutten av dagen satt vi igjen med mange inntrykk til ettertanke fra vårt møte med en svært vanskeligstilt gruppe stoffbrukere som får det litt bedre fordi de kan oppsøke Prindsen og sine mange engasjerte fagpersoner døgnet rundt, og 365 dager i året.

Publisert 20. jan. 2014 07:23 - Sist endret 27. mars 2020 10:40