A 10-year prospective study of mortality among Norwegian drug abusers after seeking treatment

Den høye dødeligheten blant stoffmisbrukere er et helseproblem i de fleste vestlige land. Særlig er bekymringen stor for overdosedødeligheten i Norge.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

For å kunne planlegge gode forebyggingsstrategier er det derfor viktig med studier som følger misbrukere over mange år og som undersøker prediktorer til dødeligheten.

481 stoffmisbrukere, rekruttert fra ulike behandlingstiltak, ble fulgt gjennom perioden 1998-2009.

Til sammen var 74 døde etter 10 år, som representerer en dødelighetsrate på 1.5 per 100 person år.

Dødeligheten er i samsvar med forekomsten i lignende populasjoner i de fleste europeiske land (1-2%). 68% døde av overdose. 

Les hele artikkelen her

Publisert 30. apr. 2015 11:22 - Sist endret 30. apr. 2015 11:22