Aktuelle saker 2015

Publisert 21. des. 2015 09:30

2015 har vært et svært spennende, lærerikt og produktivt år på SERAF. Her kommer en oppsummering av noe av det vi har holdt på med i året som er gått.

Publisert 17. des. 2015 08:00

I en ny studie publisert i Tidsskrift for psykisk helsearbeid har forskere ved SERAF sett på pårørendes erfaringer med å miste noen i overdosedødsfall.

Publisert 15. des. 2015 10:27

SERAF-forsker Sudan Prasad Neupane er tildelt en stor bevilgning fra Forskningsrådet til et forskningsprosjekt om sammenhengen mellom alkohol, depresjon og immunologi.

Publisert 11. des. 2015 15:28

Jørgen Bramness har forfattet en ny artikkel i Store medisinske leksikon om amfetaminens historie, anvendelse og risikoen amfetaminbruk kan føre med seg.

Les hele artikkelen her

Publisert 8. des. 2015 14:36

I en nylig publisert artikkel, har Phd-student ved SERAF Ashley Muller reflektert over sine erfaringer med å gjennomføre et forskningsprosjekt som fremmedspråklig, med marginaliserte forskningsdeltakere innenfor rusfeltet.

Publisert 4. des. 2015 08:00

I en nylig publisert studie i Nordic Studies on Alcohol and Drugs har forskere fra SERAF og SIRUS fulgt stoffmisbrukere i en 10 års periode.

Publisert 2. des. 2015 10:58

Det amerikanske Food and Drug Administration har godkjent nalokson nesespray som motgift for å reversere opioid- overdoser. Opioider er medikamenter som heroin, men også reseptbelagte medisiner som oksykodon, hydrokodon, og morfin.

Publisert 26. nov. 2015 13:47

I en ny bok om "Nye Psykoaktive Substanser" (NPS) bidrar forskere fra SERAF med informasjon om denne nye utfordringen innen feltet rusmiddelfeltet. Boka omtaler både hvilke stoffer det er snakk om, hvilken utbredelse bruken har og hvilke utfordringer dette gir innen forebygging og behandling.

Publisert 23. nov. 2015 10:41

Forskere ved SERAF har i en ny undersøkelse sett på forholdet mellom depressive symptomer og alkoholbruk i ulike sosioøkonomiske klasser.

Publisert 20. nov. 2015 11:38

Konferansen har tittelen "Forskning på psykisk helse og rus - muligheter og utfordringer" og arrangeres i Oslo 1.-3. februar 2016.

Publisert 16. nov. 2015 10:18

Marianne Riksheim Stavseth drømmer om å få svar på de store medisinske spørsmålene gjennom statistikken, men forsøker i mellomtiden å håndtere «missing data» hos SERAF.

Publisert 12. nov. 2015 08:00

Ayna Johansen ved SERAF skal kartlegge ulike profesjoners kunnskap om sammenhengen mellom traumer og rus i nytt prosjekt.

Publisert 10. nov. 2015 10:50

Denne uken presenterte Kristine Vinge-Holmquist sin forskerlinjeoppgave «Drug-induced deaths in Oslo 2006-2008; contact with health and social services one year prior to death» ved det medisinske fakultet.

Publisert 4. nov. 2015 07:30

Avansert statistikk kombinert med avløpsvann synes å være et spennende verktøy for å undersøke bruksmønsteret på illegale rusmidler i Europa.

Publisert 2. nov. 2015 12:58

En ny doktorgrad fra SERAF viser at det er forsvarlig å la gravide kvinner få behandling med metadon og buprenorfin.

Publisert 28. okt. 2015 13:30

Tirsdag 3. november vil Cand.med. Knut Boe Kielland forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Mortality, morbidity and treatment uptake related to hepatitis C among people who have injected drugs in Norway.

Publisert 26. okt. 2015 06:30

Fredag 30. oktober vil Cand.med. Gabrielle Welle-Strand forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Opioid maintenance treatment in pregnancy: Maternal and neonatal outcomes.

Publisert 23. okt. 2015 11:27

5.-8. oktober var det duket for årets ISAM- konferanse, lagt til Dundee i Skottland, landets fjerde største by og hjembyen til University of Dundee.

Publisert 19. okt. 2015 16:31

Flere tilfeldigheter førte Marianne Therese Smogeli Holter til SERAF som PhD-student: Med bakgrunn fra psykologi, som veileder på Røyketelefonen og med både interesse og kompetanse for røykeslutt var hun den perfekte kandidaten til prosjektet om eHelse-program og røykeavvenning ved senteret.

Publisert 13. okt. 2015 16:45

Fredag 16. oktober forsvarer SERAF-stipendiat Linda Couëssurel Wüsthoff avhandlingen for graden ph.d.: Patients with anxiety and/or depression co-occurring with substance use disorders in psychiatric outpatient clinics - Detection of co-occurring substance use disorders, patient characteristics and the effectiveness of integrated treatment.

Publisert 2. okt. 2015 11:28

Forskere ved SERAF og Høgskolen i Buskerud har undersøkt hvordan profesjonell veiledet selvhjelp påvirker avhengighetstilfriskning.

Publisert 29. sep. 2015 13:47

Phd- student ved SERAF Ingvild Holdø ønsker å finne ut mer om bruken av reseptbelagte medisiner til barn under tre år og få kunnskap om mer nøyaktig bruk av sovemedisiner.

Publisert 25. sep. 2015 14:42

SERAFs Gabrielle Welle-Strand er tildelt Fagrådets pris for Godt rusfaglig arbeid 2015.

Publisert 21. sep. 2015 15:23

I en artikkel publisert i Nytt Norsk Tidsskrift 17. september 2015 gjennomgår professor Jørgen G. Bramness den norske cannabisdebatten slik den har artet seg i 6 norske aviser de siste 4 årene.

Publisert 16. sep. 2015 15:42

31. august - 1. september ble den første Overdosekonferansen 2015 arrangert i Bergen.