Årstidsvariasjon i selvmord i Norge 1969 – 2007

At antall selvmord i befolkningen varierer med tid på året har lenge vært kjent. I vår del av verden har man sett en topp omkring april – mail. Flere forskere har imidlertid spekulert på om disse endringene er i ferd med å bli mindre.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

I et samarbeidsprosjekt mellom Senter for rus og avhengighetsforskning (SERAF), Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging (NSSF) og NTNU har en gruppe norske forskere, med prof. Jørgen G. Bramness som førsteforfatter analysert alle norske selvmord ved hjelp av en nyutviklet statistisk metode.

Basert på over 20 000 selvmord i perioden fant man både klare holdepunkter for at det fremdeles er årstidsvariasjoner i selvmord som beskrevet over, men også at størrelsen på årstidsvariasjonen hadde blitt betydelig redusert i perioden.  

Dette gjaldt for begge kjønn, og for både voldelige og ikke-voldelige selvmordsmetoder.

Årsaker til den påviste reduksjonen kan være alt fra samfunnsutvikling til endringer i behandlingstilbudet for psykiske lidelser eller f.eks. immunologiske faktorer, og ulike forklaringsmodeller drøftes i artikkelen

Les hele artikkelen her

Referanse:

Jørgen G. Bramness, Fredrik A. Walby, Gunnar Morken, and Jo Røislien (2015):
Analyzing Seasonal Variations in Suicide With Fourier Poisson Time-Series Regression: A Registry-Based Study From Norway, 1969–2007.
American Journal of Epidemiology. Advance Access published June 16, 2015. DOI: 10.1093/aje/kwv064

Publisert 22. juni 2015 15:08 - Sist endret 22. juni 2015 15:08