Artikkel om kjønnsforskjeller i bruk av vanedannende legemidler

En ny artikkel fra FHI, der også SERAF er involvert, studerer kjønnsforskjeller i bruk av vanedannende legemidler i Norge og endringer over tid.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

Data fra Reseptregisteret for perioden 2005–2013 ble benyttet til å studere forekomst av bruk for de viktigste ­gruppene av vanedannende legemidler i Norge.

Hovedfunnene er som følger:

  • Andelen voksne som brukte vane­dannende legemidler var høyere hos kvinner enn hos menn.
  • Kjønnsforskjellen var størst for z-hypnotika og angstdempende benzodiazepiner.
  • De relative kjønnsforskjellene har stort sett vært uforandret i perioden 2005–2013.

Les hele artikkelen på farmatid.no

Publisert 29. juni 2015 12:14 - Sist endret 29. juni 2015 12:14