Avansert statistikk avdekker bruken av ecstasy (MDMA) og amfetamin i Europa

Avansert statistikk kombinert med avløpsvann synes å være et spennende verktøy for å undersøke bruksmønsteret på illegale rusmidler i Europa.

Foto: sewprof-itn.eu

Forskere fra SERAF – Senter for rus- og avhengighetsforskning i samarbeid med Norsk senter for vannforskning (NIVA), har ved å undersøke mengden av stoffer som påvises i avløpsvann, studert bruken av illegale rusmidler i 42 europeiske byer.

Forskerne har sett spesielt på bruken av ecstasy (MDMA) og amfetamin i Europa. De fant at både ecstasy og amfetamin har bestemte bruksmønstre i løpet av uken, slik som en høyere bruk i helgene. Dette mønsteret var dominerende i Nord-Europa, hvor det ble observert en tydelig oppsving i dosene i helgene.

Forskergruppen mener økningen i bruken av stoffene i helgene gir grunn til bekymring.

 

Les hele artikkelen:  Wastewater-Based Epidemiology of Stimulant Drugs: Functional Data Analysis Compared to Traditional Statistical Methods

Publisert 4. nov. 2015 07:30 - Sist endret 4. nov. 2015 12:10