Både frivillige og tvangsinnlagte pasienter i rusbehandling får en forbedret livskvalitet som følge av behandlingen

ARA ved Sørlandet Sykehus i Kristiansand og SERAF har fått publisert ny artikkel om livskvalitet før og etter en rusbehandling i Health and Quality of Life Outcomes.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

Studien inkluderer frivillige og tvangsinnlagte pasienter og er den første norske evalueringen av kliniske resultater etter en tvangsbehandling i rusfeltet. 

Artikkelen følger 202 pasienter fra innleggelse til oppfølging etter seks måneder og setter fokus på livskvalitet og faktorer som kan påvirke den. To nye funn bør fremheves: for det første 58 % av alle pasientene hadde en forbedret livskvalitet ved oppfølging etter seks måneder. Forbedringen av livskvalitet var ikke forskjellig for tvangs pasienter sammenlignet med frivillig innlagte. For det andre; kvinner hadde den mest markante bedring i livskvaliteten.

Les hele artikkelen her

Publisert 18. mars 2015 10:21 - Sist endret 18. mars 2015 10:21