Cannabis øker risikoen for schizofreni

I en ny registerstudie publisert ved SERAF ble fengselsdata fra Sverige koblet med det svenske pasientregisteret, og over 6000 individer ble fulgt i tiden etter løslatelse.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

De som hadde cannabis som sitt hovedrusmiddel i tiden før fengsling hadde forhøyet risiko for å utvikle primærpsykose etter løslatelse.

De som brukte mange rusmidler samtidig hadde høyest risiko for rusutløst psykose, selv om også amfetamin, heroin, cannabis og alkohol forhøyet denne risikoen.

Det å ha opplevd ikke-rusrelaterte hallusinasjoner og å ha hatt en psykiatrisk innleggelse var viktige risikofaktorer for både rusutløst og primær psykose.

Les hele artikkelen her

Publisert 15. sep. 2015 16:23