Disputas Gabrielle Welle-Strand

Fredag 30. oktober vil Cand.med. Gabrielle Welle-Strand forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Opioid maintenance treatment in pregnancy: Maternal and neonatal outcomes.

Lege og forsker Gabrielle Welle-Strand har undersøkt gravide som er i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og deres nyfødte.

Gravide som bruker metadon eller buprenorfin – hvordan går det med mor og barn

I perioden 1996-2009 fikk de 139 kvinnene i studien i alt 161 barn mens de var i LAR. Kvinnene ble intervjuet om sin bakgrunn og detaljer knyttet til svangerskap og fødsel. Det ble også innhentet opplysninger fra helsevesenet om svangerskap og fødsel.

I sin avhandling “Opioid maintenance treatment in pregnancy: Maternal and neonatal outcomes” har Welle-Strand og hennes medforfattere vist at både metadon og buprenorfin er legemidler som kan brukes under graviditet. Buprenorfin synes å ha visse fordeler fremfor metadon når det gjelder vekst av fosteret og bør derfor velges hvis kvinnen skal begynne med LAR i graviditeten.

Forskningen viser også at amming fører til at de nyfødte sjeldnere får behandlingskrevende abstinenser og at behandlingstiden for spedbarna blir kortere hvis abstinenser oppstår. Under 20 prosent av kvinnene klarte å trappe betydelig ned på dosen med LAR-legemiddel i løpet av svangerskapet. Kvinner som trappet betydelig ned sin metadondose under svangerskapet, fikk barn som veide mer ved fødsel.

Studien viser ingen sikre forskjeller når det gjelder forekomst og alvorlighet av abstinensene til de nyfødte avhengig av om kvinnen trappet ned LAR-legemiddelet eller ikke mens hun er gravid.

Studien viser heller ikke ugunstige effekter av nedtrapping i svangerskapet. En av artiklene beskriver en velfungerende kvinnes opplevelser ved å trappe buprenorfindosen helt ned under svangerskapet.

Disputasen finner sted fredag 30. oktober 2015 kl 12:15 i Rødt auditorium, Laboratoriebygget (bygg 25) på Ullevål sykehus.

Les mer om prøveforelesningen her.

 

 

Publisert 26. okt. 2015 06:30 - Sist endret 26. okt. 2015 09:19