Disputas Knut Boe Kielland

Tirsdag 3. november vil Cand.med. Knut Boe Kielland forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Mortality, morbidity and treatment uptake related to hepatitis C among people who have injected drugs in Norway.

Knut Boe Kielland har undersøkt Dødelighet, sykelighet og behandling knyttet til hepatitt C hos mennesker som har injisert stoff i Norge.

Tid og sted

Tirsdag  3. november 2015 kl 12:15 i  Gamle festsal, Urbygningen, Karl Johans gate 47, Oslo

 

Sammendrag

Hepatitt C bidrar til høy dødelighet av leversykdom etter 50 års alder hos pasienter som ble smittet ved sprøytemisbruk i ung alder For pasienter som gjennom sprøytemisbruk er blitt smittet av hepatitt C i ung alder, betyr dette lite for dødsrisiko inntil omkring 50 års alder. For dem som dør før denne alder skyldes den høye dødeligheten i hovedsak overdose, selvmord og ulykker. Men ved dødsfall i aldersgruppe 50 – 60 år skyldes ¼ av dødsfallene leversykdom forårsaket av kronisk hepatitt C hos dem som har denne sykdommen. Mikroskopisk undersøkelse av levervev fra obduksjoner av stoffmisbrukere med kronisk hepatitt C viser i tillegg at 1/3 av pasientene har alvorlige leverforandringer som skrumplever og lignende 25 - 35 år etter at de er blitt smittet. Pasientene var da for det meste i alderen 45 - 55 år. Bare 1/5 av dem som fikk kronisk hepatitt C gjennom sprøytemisbruk omkring 1970-tallet, har fått behandling for dette, selv om slik behandling har vært tilgjengelig siden 1995.

Dette kommer fram av en PhD-avhandling ved Knut Boe Kielland, Sykehuset Innlandet og Senter for rus- og avhengighetsforskning. Funnene er resultatet av et mangeårig samarbeid med Folkehelseinstituttet, spesielt avdelingene for virologi og rettspatologi. Leder for arbeidet har vært professor Olav Dalgard, Ahus.

Av de 864 pasientene som ble innlagt Statens klinikk for narkomane i perioden 1970 – 1984 hadde virologisk avdeling oppbevart blodprøver for 635. Av disse hadde 535 (84 %) antistoff mot hepatitt C som tegn på at de hadde vært smittet, 523 kunne utredes fullstendig og 328 (63 %) av disse hadde fått kronisk hepatitt C. Pasientene ble fulgt opp gjennom kobling til Dødsårsaksregisteret, Kreftregisteret, Reseptregisteret og andre helseregistre. Mange av dem som døde ble obdusert, og da ble levervev lagret, slik at det nå kunne analyseres mikroskopisk.

To av artiklene som ligger til grunn for denne PhD-avhandlingen er publisert i det meget anerkjente legetidsskriftet Journal of Hepatology. En av artiklene ble tildelt en europeisk pris fra EMCDDA for beste artikkel i 2013.

 

Prøveforelesning

Knut Boe Kielland vil avholde sin prøveforelesning tirsdag 3. november kl 10:15 i  Gamle festsal, Urbygningen.

Oppgitt emne er: Should people who inject drugs be restricted to interferon based therapies?

 

 

Publisert 28. okt. 2015 13:30 - Sist endret 28. okt. 2015 16:19