Eldre leger forskriver mer

I en nylig publisert artikkel i Norsk Farmaceutisk Tidsskrift viser en studie av legers forskrivningsatferd at eldre leger har en tendens til å ty til høyere doser når de gir nye pasienter resepter på vanedannende legemidler.

Les hele artikkelen her (pdf)

Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

Publisert 23. apr. 2015 13:47