FDA godkjenner nalokson nesespray som behandling mot overdoser

Det amerikanske Food and Drug Administration har godkjent nalokson nesespray som motgift for å reversere opioid- overdoser. Opioider er medikamenter som heroin, men også reseptbelagte medisiner som oksykodon, hydrokodon, og morfin.

Et alternativ for familie og venner

Nalokson er en livreddende medisin eller motgift som kan stoppe eller reversere effektene av en opioid-overdose. Før godkjenningen fra FDA har nalokson bare blitt gitt i injiserbare former av ambulanse- og medisinsk personell i USA.

FDA er en etat innen det føderale amerikanske Helse- og sosialdepartementet, og er ansvarlig for regulering og overvåkning av blant annet mat, legemidler, kosttilskudd og medisinsk utstyr USA.

Nesespray med nalokson er enkel å bruke. Familiemedlemmer og omsorgspersoner kan læres opp i bruk av nesesprayen, noe som vil øke kunnskapen om dette livreddende medikamentet. Effekt og gjennomførbarhet av nalokson-administrering av ikke-helsepersonell har blitt demonstrert i flere studier.

FDA-godkjenningen av nalokson nesespray i USA vil forhåpentligvis redde mange liv.

Nalokson prosjektet i Norge

Nalokson som nesepray ble introdusert i Norge i juni 2014 som et forskningsprosjekt hos SERAF. Dette pilotprosjektet er en del av Helsedirektoratets overdosestrategi for 2012-2017.

- Veldig bra at vi nå endelig ser en nesespray som er registrert i USA, det er den første og vi venter i spenning på om den kommer til Norge., sier prosjektleder for Nalokson prosjektet ved SERAF, Philipp P. Lobmaier

- Samtidig vet vi at spray i noe lavere konsentrasjon har vært brukt i nærmere 10 år, med god effekt.

- Vi er nå også spent på om denne høykonsentrerte sprayen får like stor aksept blant brukerne, noe som forutsetter at det ikke utløser abstinenser hver gang. Sprayen gir 2 mg nalokson i blod ved første dose, opptitrering er ikke like lett som med vår 5 doser spray. Denne informasjonen kommer fra feltet så fort den er i bruk.

Les mer om godkjenningen:

FDA: FDA moves quickly to approve easy-to-use nasal spray to treat opioid overdose

The Guardian: Heroin antidote Narcan as a nasal spray gets clearance from US regulators

 

 

 

Publisert 2. des. 2015 10:58 - Sist endret 9. feb. 2018 08:34