Hjerte-kar sykdom blant personer med ruslidelse

Et fruktbart Dansk-Norsk samarbeid innen registerforskning har resultert i ny artikkel der Professor Thomas Clausen har deltatt fra SERAF.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

Danske registerdata over personer som begynte i rusbehandling i perioden 2000-2006, ble koblet med data fra alle offentlige somatiske behandlingsinstitusjoner og data fra dødsårsaksregisteret frem til og med 2011. Mer enn 17.500 personer var inkludert i databasen. Fokuset i studien var på risiko for hjerte-kar sykdom blant personer med ruslidelse.

Personer som søker seg til behandling hadde en høyere forekomst av hjerte-kar lidelse enn den generelle befolkningen, hvor ca 1/20 behandlingssøkende til rusbehandling hadde en hjerte-kar lidelse. Dette er en høy forekomst, spesielt tatt i betraktning den relativt unge alderen til de inkluderte i studien.

I forløpet også etter behandlingsoppstart hadde personer med ruslidelse høyere forekomst av hjerte-kar lidelse enn forventet. Risikofaktorer for hjerte-kar lidelse var blant annet injeksjonsadferd, høyere alder og metadonbehandling.

Klinikere oppfordres til å gjøre en grundig somatisk undersøkelse inklusive hjerteundersøkelse av personer som søker seg til rusbehandling og som går i langvarig opioid vedlikeholdsbehandling (LAR), slik at hjerte-kar lidelse kan oppdages og forebygges i denne pasientgruppen.

Les hele artikkelen her

Publisert 1. juli 2015 15:58