Hva pasienter sier om planlagt selvhjelpsgruppedeltagelse, predikerer i stor grad hva de senere gjør

Med denne teoribaserte artikkelen har en internasjonal forskningsgruppe, inklusiv Professor Thomas Clausen ved SERAF, bidratt til å styrke forståelsen av forhold som påvirker ruspasienters deltagelse i 12-trinnsbaserte selvhjelpsgrupper (TSGs).

Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

Studien undersøkte om en sosialpsykologisk motivasjonsteori; Theory of Planned Behavior (TPB), kunne predikere pasienters deltagelse i TSGs etter et avgiftningsopphold.

I denne studien kartla man pasientens holdninger, opplevd mestringsevne, personlige normer og tidligere atferd (erfaring med TSGs). TPB modellen forklarte 81% av variasjonen i intensjon, det vil si plan om å delta i TSG etter avgiftningen.

Videre var intensjon og tidligere deltagelse i TSGs signifikante prediktorer for faktisk TSG deltagelse i halvåret etter avgiftningen.

Deltagelse i TSGs var assosiert med bedre resultater ved oppfølging når det gjaldt bruk av rusmidler; flere rusfrie dager blant dem som gikk regelmessig i TSGs minst to dager i måneden (89% vs. 62% rusfrie dager).

Konklusjon

Hva pasienter sier om selvhjelpsgruppedeltagelse på en avgiftningspost, predikerer i stor grad hva de faktisk gjør i tiden etter oppholdet.

I artikkelen bidrar forfatterne med forslag til hvordan man praktisk kan påvirke pasienters holdninger i positiv retning og gi økt mestring i det å oppsøke TSGs. TSG deltagelse bør anbefales siden det er assosiert med redusert rusbruk. 

Les hele artikkelen her

Publisert 26. juni 2015 12:17