ISAM Dundee 2015

5.-8. oktober var det duket for årets ISAM- konferanse, lagt til Dundee i Skottland, landets fjerde største by og hjembyen til University of Dundee.

Caird Hall var venue for årets konferanse. Bilde: isamdundee2015.com/

ISAM står for International Society of Addiction Medicine og konferansen representerer det nyeste fra forskning og klinisk praksis i feltet avhengighetsmedisin.

Mer enn 550 deltakere deltok på årets ISAM konferanse, den 17. i rekken, inkludert en stor delegasjon fra SERAF.

For Helge Waal, professor emeritus ved SERAF, er nettopp aktualiteten på konferansen grunnen til at han deltok i år:

Ivar Skeie og Helge Waal foran Caird Hall. Bilde: Julie N. Kvaal

- Det er dobbelt; på den ene siden er det for å bli oppdatert på det nyeste innen nevrobiologisk forskning, og på den annen side for å reflektere på og oppdage begrensingene i betydningen av denne kunnskapen.

- Dette er et ganske levende felt av både forskere og klinikere som er veldig dedikerte til oppgavene.

 

 

 

From Biology to Recovery

Årets ISAM konferanse hadde temaet «Addiction: From Biology to Recovery – Translating research evidence to improve clinical practice and community resilience». Det var plenumsforedrag om alt fra nevrobiologiske mekanismer i avhengighet, alkoholavhengighet, avhengighet og ADHD til tilfriskning (recovery) og avhengighet som en frivillig forstyrrelse.

- Det har vært mange gode plenumsforedrag, men jeg synes særlig Wim van den Brink som snakket om addiction og ADHD i plenum var veldig bra, forteller SERAF-stipendiat Ingeborg Skjærvø.

Skjærvø er på ISAM for første gang, for å snakke om kriminalitet blant rusbrukere i NorComt –prosjektet. Hun har selv blitt veldig inspirert av årets ISAM- konferanse og av andre forskere som undersøker samme temaer som henne.

- Det gjøres veldig mye spennende forskning rundt omkring, og selvkontroll som jeg har sett litt på, sees på av mange bare under litt forskjellig navn. Da får jeg jo bekreftet at det er viktig og får lyst til å se mer på det.

Faglig berikende konferanse

ISAM Dundee hadde 44 ulike symposier på alt fra amfetaminbruk, substitusjonsbehandling hos eldre og hos gravide kvinner, ulike legemidler i substitusjonsbehandling samt diskusjon om legalisering av cannabis med blant annet David Nutt i et fullstappet seminar. 

Eline B. Rognli presenterer på ISAM konferansen. Bilde: Ingeborg Skjærvø.

I tillegg var det blant annet symposier om ungdom og alkohol, anabole steroider, gambling, om rollen som behandler og ulike retningslinjer i behandling av alkohol og rusavhengighet. En av de som skulle presentere på et av symposiumene var SERAF-stipendiat Eline Borger Rognli, som presenterte en nylig publisert artikkel.

- Jeg var spent og hadde øvet mye, så det gikk bra. Dette er min første ISAM konferanse og jeg synes det har vært veldig berikende faglig, men også hyggelig sosialt å være her.

 Fra årets konferanse synes Rognli det har vært veldig viktig og interessant å få med seg hva avhengighet er på det overordnede nivået.

- Fra det veldig avhengige perspektivet hvor det starter som en hjernesykdom som fører til atferd versus avhengighet som en impaired voluntary disease og evnen til å ta frie valg. Dette er to veldig forskjellige perspektiver: det ene starter med hjerne og det andre starter med atferd og valg.

- Og så synes jeg  det var et veldig interessant seminar på amfetamin, som er innenfor mitt forskningsfelt.

God oppslutning fra SERAF

Flere av SERAFs stipendiater og forskere bidro i symposier på konferansen eller hadde poster. Thomas Clausen, Philipp Lobmaier, Lars Tanum, Kristin K. Solli, Eline B. Rognli, Ingeborg Skjærvø, Ayna Johansen, Jørgen G. Bramness, Helge Waal og Ivar Skeie var alle på årets ISAM konferanse i Dundee.

Ivar Skeie, forsker ved SERAF og sykehuset Innlandet oppsummerer konferanseopplevelsen slik:

- Jeg sitter igjen med at forskningen vi driver med i Norge absolutt er viktig, og den samklinger bra med forskning andre steder og er et viktig bidrag til internasjonal rusforskning.

- Det er en fin bekreftelse å få når vi er på internasjonale konferanser, å se det at vi ikke er noe dårligere enn andre.

En del av SERAFs delegasjon besøker Scone Palace utenfor Dundee i Skottland. Bilde: Eline B. Rognli

 

Av Julie Nybakk Kvaal
Publisert 23. okt. 2015 11:27 - Sist endret 8. nov. 2017 16:25